Úspěch žákyň v celorepublikové soutěži Ministerstva vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR pořádalo již 16. ročník výtvarné soutěže – Svět očima dětí. Cílem tohoto preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti dětí.

Soutěže Svět očima dětí se každoročně zapojují i naši žáci. Letos si mohli žáci vybrat ze dvou témat: Dezinformace a Pomáháme v zahraničí.

Slavnostní vyhlášení nejlepších děl se konalo 13. 6. v Muzeu Policie ČR v Praze a žáci si užili pestrý doprovodný program, kde si mohli udělat otisk prstu, prověřit své znalosti v dopravních značkách nebo si prohlédnout expozice Muzea Policie ČR.

Naše žákyně obsadily přední místa! Barbora Veselá si vybrala téma Pomáháme v zahraničí a se svým dílem se umístila na 2. místě. Další děvčata pracovala na tématu Dezinformace. Dvojice Denisa Pavlatová a Karolína Bisová skončila na 2. místě a Kateřina Mrvíková obsadila 3. místo.

Velmi děvčatům gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Děkujeme také paní učitelce výtvarné výchovy Janě Klímové za odbornou podporu a koordinaci soutěže.

                                                                                               

 

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.