Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ –  ZÁPIS DO 6. tříd 

Vážení rodiče, čekáme na zveřejnění výsledků přijímacího řízení na osmiletá gymnázia.   
Děkujeme za pochopení.   


INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE

  • Dle pokynů MŠMT je možné zařadit žáka 1. stupně do dosavadních školních skupin. Od 8. června jsou povoleny konzultace a třídnické hodiny pro žáky 2. stupně. Účast žáků je dobrovolná a jen do skupiny max 15 žáků.
    Vzhledem k prostorovým a organizačním možnostem školy nepůjde u žáků 2. stupně o každodenní docházku s výukou. Pokračujeme i nadále v distanční výuce.  Je nutné dodržovat zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření! Tzn. že každý žák z 1. a 2. stupně, který vstoupí do skupiny, musí mít podepsané a odevzdané všechny náležité dokumenty. Bližší informace Vám podají třídní učitelé.
  • Informace k vydávání vysvědčení budou upřesněny v druhé polovině června – čekáme na pokyny z MŠMT.
  • 9. ročník – Odevzdání závěrečných prací   do pondělí 15. 6. 2020 – 9.A – na email: alena.ptackova@zsabaraka.cz a 9.B na email: zukersteinova2@seznam.cz
  • Vrácení plateb za výlet do Legolandu , poplataku za ŠD, OP do Chorvatska a Coswigu:   každou středu od 9 do 11h

OP Chorvatsko – Jsme v kontaktu s cestovní kanceláří CK Topinka,  ta postupuje  dle daného doporučení a smlouvy. První zaplacenou zálohu nám zatím nevrátí, platba je přesunuta na nový termín – červen 2021. Tzn. zákonným zástupcům se vrátí všechny zálohy kromě té první. Bližší informace: email – zsabaraka@seznam.cz, telefon – 416 532 265

Vracení dalších plateb bude probíhat po otevření školy.

  • Vytvořili jsme pro Vás nové internetové stránky, které Vám pomohou s učením německého jazyka. Stránky jsou šité na míru žákům sedmé, osmé i deváté třídy naší školy. Přejeme mnoho zábavy.https://nemcina-doma2.webnode.cz/

Zde jsou další tipy na materiály pro procvičení: Materiál pro procvičování


Zápis žáků do 6. tříd ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, výsledky přijímacího řízení do 6. tříd zveřejníme kolem 12. června 2020, kdy již snad budou známy výsledky příjímacího řízení na víceletá gymnázia. Noví žáci doplní stávající počet žáků naší školy. Počet míst je omezen.

Kritéria pro přijetí žáka do 6. třídy:

  1. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu
  2. kritérium: sourozenec ve škole
  3. kritérium: ostatní uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 6. třídy pro příslušný školní rok.

Přehled počtu přihlášených: Pořadí přihlášek žáků

Odkaz na žákovskou knihu

Manuál pro rodiče: Manuál E-ŽK
Podrobné informace: Nápověda

TIP pro rodiče a žáky – využívejte Bakaláře – žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).

Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Storu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.


Novinky

Anketa

Vážení rodiče, věnujte prosím 5 minut svého času a vyplňte následující dotazník. Jedná se nám o zpětnou vazbu od rodičů našich žáků, zda jsou spokojeni se stávající výukou žáků na dálku. Věříme, že zpětná vazba nám pomůže v práci a … >>>

Přírodopisná soutěž – Poznávání rostlin

A máme tu další soutěž! Vyhlašuje ji paní učitelka Alice Prokešová a je pro všechny milovníky rostlin. Nejprve si přečtěte instrukce! A potom hurá na poznávačku. Jarní poznávačka pro zájemce Jarní poznávačka rostlin instrukce

Webové stránky pro výuku německého jazyka

Milí žáci, vážení rodiče, vytvořili jsme pro Vás nové internetové stránky, které Vám pomohou s učením německého jazyka. Stránky jsou šité na míru žákům sedmé, osmé i deváté třídy naší školy. Přejeme mnoho zábavy. https://nemcina-doma2.webnode.cz/

Ples školy – nový termín – 10.10. 2020

Milí rodiče a příznivci školy, bohužel jsme náš ples museli zrušit. V kanceláři školy Vám za zakoupené vstupenky vrátíme peníze. ALE NEZOUFEJTE!!!! NOVÝ TERMÍN JE 10.10.2020!!!

Tipy a materiály pro učení doma

Zde jsou zajímavé odkazy na materiál pro procvičování a výklad nové látky. Včelka – procvičování čtení a porozumění textu Procvičování čj a ma 3. -9. ročník Další materiály k procvičování Déčko Učítelka Pro 9. třídu – Každé úterý a čtvrtek ve 14.00 … >>>

Mineralogem ve 4.B

Povrch naší planety tvoří minerály a horniny. Tak se to žáci učí. Ale co je hornina a co je minerál? Jaký je mezi nimi rozdíl a je vůbec nějaký rozdíl? Jak vypadá minerál a jak vypadá hornina? Je tato neživá … >>>

Soutěž Prostřeno!

Během společenskovědního semináře si žáci zkusili uvařit celé menu. Podobně jako ve známé soutěži Prostřeno!  

Zavedení elektronické docházky -informace pro rodiče

Vážení rodiče, Pro zvýšení bezpečnosti byla ve škole instalována elektronická evidence docházky. Zatím probíhá zkušební měsíc. Každý žák pro vstup a odchod ze školy použije buď ISIC kartu (nepovinný oficiální průkaz žáka naší školy, lze využít i jako čip na … >>>

Školní družina zná svoji Miss a MISSáka

Volba MISS a MISSáka ŠD spojená s módní přehlídkou proběhla ve čtvrtek 23.1. Děti měly možnost si vyzkoušet, jak pracují modelky a modelové. Navíc, ten kdo se přihlásil do Miss, předvedl vystoupení, které si nacvičil. Ostatní jejich um ocenili bouřlivým … >>>