Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE – první dny ve škole

Žák je povinen při vstupu do školy a při pobytu ve škole:

  • Upozorňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nařízení, které od pátku  18. září 2020 nařizuje učitelům a žákům 2. stupně nošení roušek nejen ve společných prostorách, ale i při výuce – ve třídách. Pro žáky 1. stupně platí rouška na sobě ve společných prostorách.
  • Každý žák bude mít jednu roušku na sobě a 2 roušky náhradní, které bude mít v pytlíku. 
  • Podstoupit náhodné měření teploty bezkontaktním teploměrem, v případě naměření zvýšené tělesné teploty, popř. žák s kašlem, náhlou ztrátou chuti a čichu a jiným příznakem akutní infekce dýchacích cest, nebude žák vpuštěn do výuky (zákonný zástupce si žáka neprodleně vyzvedne).
  • Dodržovat zvýšená hygienická opatření, o kterých bude při zahájení výuky poučen.
  • Použít pod dohledem zaměstnance školy dezinfekci k omytí rukou a po každé hodině si vydesinfikovat nebo umýt ruce. (20 – 30s vodou a mýdlem).
Bude-li žák, třída, škola (část i celá) v karanténě: – žák se vzdělává distanční formou, která je POVINNÁ. O této situaci bude zákonný zástupce informován třídním učitelem.

Odkaz na žákovskou knihu

Manuál pro rodiče: Manuál E-ŽK
Podrobné informace: Nápověda

TIP pro rodiče a žáky – využívejte Bakaláře – žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).
Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Storu.
Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Novinky

Online výuka – MS Teams a MS Outlook

Vážení rodiče, informujeme Vás, že v rámci povinné distanční výuky připravujeme aktivity, které by umožnily pravidelnou obrazovou komunikaci mezi pedagogy a žáky formou videovýuky, a to pomocí Microsoft Office 365 – Teams, který mají všichni žáci k dispozici zdarma. Tato aplikace … >>>

Jak si mýt správně ruce?

Postupujte podle obrázku:

Zavedení elektronické docházky -informace pro rodiče

Vážení rodiče, Pro zvýšení bezpečnosti byla ve škole instalována elektronická evidence docházky. Zatím probíhá zkušební měsíc. Každý žák pro vstup a odchod ze školy použije buď ISIC kartu (nepovinný oficiální průkaz žáka naší školy, lze využít i jako čip na … >>>

Podpořte náš projekt otevřené knihovny

Na Základní škole Antonína Baráka Lovosice jsme školní rok zahájili novým projektem s názvem Otevřená knihovna. Tímto projektem chceme zvýšit čtenářskou gramotnost a vytvořit společenství čtenářů. Cílem je vytvořit školní veřejnou knihovnu, kde si mohou žáci bezplatně zapůjčit knihu, kterou … >>>