Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

ÚNOR:

 • od 3. února – z provozních důvodů došlo v některých třídách ke změnám v rozvrhu.
 • úterý 18. 2. od 14h – recitační soutěž 2. stupně
 • středa 19.2. od 14h – recitační soutěž 1. stupně
 • středa 19.2. od 11 – cca 12:30 – pro žáky 2. stupně – představení o etice v Lovo divadlo, rozchod ve škole po skončení pořadu, 1. – 3. hodina dle rozvrhu.
 • 24. – 28. 2. jarní prázdniny

Akce školního parlamentu – únor:

 • Adopce na dálku:
  I nadále pokračujeme ve sbírce na Joshuu.
  Ve dnech 19. a 20. 2. 2020.
 •  Školní soutěž: „VALENTÝN“ a soutěž: „O nejoriginálnější valentýnské srdce“
  Srdce jakékoliv velikosti, tvaru a materiálu noste do 21. ÚNORA podepsané k ředitelně školy.

                        Všechny soutěže školního parlamentu jsou DOBROVOLNÉ!!!


Zápis žáků do 1. tříd – šk. r. 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě 1. třídy. Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/ 2021 se uskuteční 15. a 16. dubna 2020 od 14:00 do 17:00.

K zápisu se dostaví oba zákonní zástupci.

S sebou přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky, podají podle § 36 odst. 4 písemně žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad s oběma přílohami mohou rodiče odevzdat přímo u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2020 do kanceláře školy. Proto je nutné se včas objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP, SPC aj. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

1. Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro školní rok 2020/2021 budou zapsány do 1. ročníků děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věk šesti let.

Bližší informace Vám rádi sdělíme osobně v ředitelně školy, nebo telefonicky na telefonním čísle 416 532 265, či na emailu: reditelkadeusova@seznam.cz.


Zápis žáků do 6. tříd ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě 6. třídy. Noví žáci doplní stávající počet žáků naší školy. Počet míst je omezen.

Kritéria pro přijetí žáka do 6. třídy:

 1. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu
 2. kritérium: sourozenec ve škole
 3. kritérium: ostatní uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 6. třídy pro příslušný školní rok.

Přehled počtu přihlášených: Pořadí přihlášek žáků do 6. trid

Odkaz na žákovskou knihu

Manuál pro rodiče: Manuál E-ŽK
Podrobné informace: Nápověda

TIP pro rodiče a žáky – využívejte Bakaláře – žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).

Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Storu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.


Novinky

Mineralogem ve 4.B

Povrch naší planety tvoří minerály a horniny. Tak se to žáci učí. Ale co je hornina a co je minerál? Jaký je mezi nimi rozdíl a je vůbec nějaký rozdíl? Jak vypadá minerál a jak vypadá hornina? Je tato neživá … >>>

Soutěž Prostřeno!

Během společenskovědního semináře si žáci zkusili uvařit celé menu. Podobně jako ve známé soutěži Prostřeno!  

Zavedení elektronické docházky -informace pro rodiče

Vážení rodiče, Pro zvýšení bezpečnosti byla ve škole instalována elektronická evidence docházky. Zatím probíhá zkušební měsíc. Každý žák pro vstup a odchod ze školy použije buď ISIC kartu (nepovinný oficiální průkaz žáka naší školy, lze využít i jako čip na … >>>

Školní družina zná svoji Miss a MISSáka

Volba MISS a MISSáka ŠD spojená s módní přehlídkou proběhla ve čtvrtek 23.1. Děti měly možnost si vyzkoušet, jak pracují modelky a modelové. Navíc, ten kdo se přihlásil do Miss, předvedl vystoupení, které si nacvičil. Ostatní jejich um ocenili bouřlivým … >>>

Turistický kroužek dováděl v dětském světě v Teplicích

Sobotní výlet turistického kroužku, který navštívil „Cirkus park“ v Teplicích. Je to dětský svět s mnoha atrakcemi, který nabízí dětem nezapomenutelné zážitky. Zavedl je do úžasného světa, kde je možné úplně všechno.. Děti odcházely moc spokojené a cestou si vyprávěly … >>>

8.A a 8.B v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Dne 13. ledna se vydaly třídy 8.A a 8.B na naučný výlet do Prahy. Během návštěvy hlavního města stihly obě třídy návštěvu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Během prohlídky nevynechali žáci nejzajímavější místnosti budovy Poslanecké sněmovny a setkali se také s … >>>

Fotografie od 4.B

4.B vyhrála prosincovou soutěž školního parlamentu o nejdelší řetěz z papíru. Za odměnu si pochutnala na pizze. 4.B i zahrála rodičům a spolužákům krásnou vánoční hru.  

Vánoční setkání aneb 4.B potěšila seniory

Vánoce 2019

Nesem vám noviny…, My tři králové…, Narodil se Kristus Pán… tyto krásné koledy vnesly vánoční atmosféru mezi babičky a dědečky do Domova s pečovatelskou služkou v Lovosicích. S dramatizací scénky “V Betlémě není místo” mezi ně zavítali žáci 4.B Základní … >>>

Mikulášská nadílka

Ve středu 5. prosince žáky 1. stupně navštívil Mikuláš s anděly a čertíky. Hodné děti pochválil, zlobivé napomenul, aby se v chování zlepšily 😀 Mikulášská nadílka 2019    

Sbírka pro azylový dům

Začal Advent. Doba, kdy se nejen těšíme na Ježíška, ale i se snažíme pomáhat potřebným. Proto i letos vyhlašujeme vánoční sbírku pro děti z Azylového domu v Lovosicích. Sbírka hraček a dětských knih začne zítra, v úterý a skončí v … >>>