Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

INFORMACE NEJEN PRO RODIČE 

  • Z důvodu nemoci je v ŠD III změna paní vychovatelky
  • 4. října proběhl Den zvířat – Den zvířat na 1. stupni
  • 11. října se 1. stupeň přihlásil do celonárodního projektu 72 hodin proti lhostejnosti

ŘÍJEN

pondělí 28. – středa 29. října – podzimní prázdniny

Školní parlament vyhlašuje podzimní soutěž

Piškvorkiádu – vítěz si zahraje proti paní ředitelce

Podzimníček z přírodnin –   vyrobte cokoli z podzimních surovin (kaštany, žaludy, listy apod.) 

PŘIPRAVUJEME:

  • Projektový den: Den s financemi pro 4. a 5. třídy – rozvíjíme u dětí finanční gramotnost
  • Třídní schůzky – čtvrtek 21. listopadu 2020

od 15:30 – Rada školy

od 16:00 – 1. stupeň a rodiče vycházejících žáků – prezentace SŠ a oborů

od 17:00 – 2. stupeň


Zápis žáků do 6. tříd ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě 6. třídy. Noví žáci doplní stávající počet žáků naší školy. Počet míst je omezen.

Kritéria pro přijetí žáka do 6. třídy:

  1. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu
  2. kritérium: sourozenec ve škole
  3. kritérium: ostatní uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 6. třídy pro příslušný školní rok.

Přehled počtu přihlášených: Pořadí přihlášek žáků do 6. třídy

 

Odkaz na žákovskou knihu

Manuál pro rodiče: Manuál E-ŽK
Podrobné informace: Nápověda

TIP pro rodiče a žáky – využívejte Bakaláře – žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).

Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Storu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.


Novinky

72 hodin proti lhostejnosti a 5. třídy

Žáci pátých tříd zavítali v rámci projektu 72 hodin proti lhostejnosti do domova důchodců v Libochovicích. S velmi povedeným programem, který si sami připravili, zpříjemňovali seniorům páteční dopoledne. Na oplátku obyvatelé domečku ukázali místní herny a všichni si společně zahráli … >>>

Výuka dějepisu jinak – 5.B

Třída 5.B se v rámci výuky vlastivědy seznámila s románskými stavbami. Naší nejznámější a nejbližší stavbou je rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na hoře Říp. Právě tu žáci vytvořili a tím splnili dobrovolný domácí úkol. Opravdu nádherná a velmi … >>>

Podzimní poznávání rostlin

Lípa srdčitá, katalpa trubačovitá nebo javor babyka – tak s takovými  a podobnými botanickými výrazy se dnes v Litoměřicích potýkali žáci ze Základní školy Antonína Baráka. Letos se této zajímavé a poučné soutěže účastnili i žáci za 4.B  a  5.B. … >>>

Turisté vyrazili na dvoudenní výlet

Představte si, že se ocitnete v pravěku….. A přesně to se nám stalo, když jsme se v rámci turistického výletu ocitli v Dinoparku Plzeň. Tam si děti zadováděly společně s dinosaury. Z Dinoparku se přešlo hned do ZOO, ta je … >>>

První kolo Bogi Cup – atletika

Závodníci naší školy si vedli více než dobře a ve všech disciplínách (100m, 400m a 4x100m) jsme obsazovali přední příčky. Po prvním sportovním kole celého Bogi Cupu tak máme zdárně vykročeno k obhajobě celkového prvenství.  

5.B uctila památku Karla Gotta

Žáci 5.B dnes uctili památku Karla Gotta. Na začátku vyučování zapálili svíčku a drželi minutu ticha ve stoje. Následovala výtvarná část, kde dokreslovali zpěvákův portrét. Při tvorbě zněly různé písně z jeho repertoáru. Nakonec všichni zavzpomínali a připomněli si zpěvem … >>>

Školní parlament vyhlašuje podzimní soutěž

Piškvorkiáda –       školní soutěž –       žáci, kteří se chtějí zúčastnit, soutěží v rámci třídy a vítěze za třídu nahlásí do pátku 18. září pí. učitelce Kulískové –       poté se uskuteční soutěž mezi jednotlivými vítězi, až zůstane jeden absolutní vítěz, který bude … >>>

Okresní finále v přespolním běhu

V úterý 1. října jsme byli velmi úspěšní v okresním finále v přespolním běhu. Běželo se v zámeckém parku v Ploskovicích. V individuálních závodnících obsadil 2.misto Antonín Bartošík (starší žáci) a 3. místo Adrian Luc (mladší žáci). Díky výbornému výkonu … >>>

Děkujeme rodičům za pomoc

Velmi děkujeme mamince Michaely Štorchové a tatínkovi žákyně Adélky J. za dovoz okrasných kamínků a pomoc při zkrášlení našeho záhonu!!!!! Nádhera!

Šesťáci ZŠ A. Baráka Lovosice se seznamovali ve Starých Splavech

Příchod žáka do nového kolektivu a přestup na druhý stupeň je výraznou změnou i jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších kroků v dosavadním životě mladého člověka, a proto naše škola každoročně pořádá pro žáky 6. tříd třídenní adaptační pobyt. Letošní kurz … >>>