Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

 

Dle nařízení vlády a pokynů MŠMT výuka 1. a 2. tříd zůstává v rámci PES 5 od 4. ledna 2021 v prezenční formě.  

1.A:        

 • příchod do školy: 8:00  
 • konec výuky: 11:20  
 • odchod do jídelny se školní družinou: 11:35   

1.B:        

 • příchod do školy: 7:55  
 • konec výuky: 11:15  
 • odchod do jídelny se školní družinou: 11:30  

2.A:        

 • příchod do školy: 7:50  
 • konec výuky: 11:10  
 • odchod do jídelny se školní družinou: 11:25    

2.B:        

 • příchod do školy: 7:45  
 • konec výuky: 11:05  
 • odchod do jídelny se školní družinou: 11:20  

Platí všechna protiepidemiologická opatření – roušky po celou dobu výuky  – žák bude mít s sebou 2ks náhradních roušek – včetně sáčku na použité.  

ŠD v provozu: ranní každý den od 5:30,  odpolední po – čtv do 16:00, pá do 15:30 

Dle nařízení vlády a pokynů MŠMT výuka 3. až 9. tříd zůstává v rámci PES 5 od 4. ledna 2021 v distanční formě. 

 • Distanční výuka je povinná. Žák, který nemá možnost připojení online – MS Teams, bude informovat svého třídního učitele a domluví se s ním na jiné formě předávání výukových materiálů.
 • Žák a jeho zákonný zástupce denně sleduje komunikační platformy: MS Outlook, MS Teams a Bakalář.

3. – 5. třídy

Rozvržení předmětů a časů vyučovacích online hodin necháváme v gesci učitele, který o způsobu rozložení hodin informuje zákonné zástupce. Výuka trvá každý den od 8:00 do 11:30. 

6. – 9. třídy
Všechny aktuální rozvrhy jsou k dispozici v aplikaci Bakalář a byly také odeslány prostřednictvím aplikace Komens.
K online výuce na MS Teams – každá online hodina začíná v celou a trvá 30 minut
 

Děkujeme Vám za spolupráci, Vedení školy


INFORMACE PRO BUDOUCÍ ŽÁKY 6. TŘÍD – ŠK. ROK 2021/2022

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě 6. třídy. Noví žáci doplní stávající počet žáků naší školy (současné 5. A a 5. B). Žáci, kteří přestoupí na naši školu, pouze doplní počet žáků do počtu 30 žáků v každé třídě.

Uchazeči o přestup na ZŠ A. Baráka vyplní přihlášku o přestupu – viz příloha Žádost o přestup. Vyplněnou ji odevzdají buď elektronicky na email: prihlasky@zsabaraka.cz nebo osobně na sekretariát ZŠ A. Baráka. Každý uchazeč obdrží kód, pod kterým bude zapsán do evidence přihlášek na webových stránkách školy.

O výsledku přestupu žáka rozhoduje ředitel školy.

Informace o přijetí budou zveřejněny na webových stránkách školy – v květnu (po přijímacím řízení na SŠ).

Evidence přihlášek: Pořadí přihlášek 6 2021

Zadost o prestup docx

Žádost o přestup

 


Odkaz na žákovskou knihu

Manuál pro rodiče: Manuál E-ŽK
Podrobné informace: Nápověda

TIP pro rodiče a žáky – využívejte Bakaláře – žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).
Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Storu.
Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Novinky

2.A a projekt Tělo

Třída paní učitelky Lenky Nerglové pracovala během výuky prvouky ve skupinách. Děti pojmenovávaly části lidského těla.

Nová výzdoba ve vestibulu

Na děti se těší naši noví sněhuláci. 

Pomáháme

V 2.A jsme se rozhodli v této nelehké době potěšit babičky z Domova důchodců Čížkovice a vyrobili jim andílky s vánočním přáním. Už jsou na cestě k nim a snad jim udělají radost. Čtvrťáci z áčka se ukázali jako velmi … >>>

Děti navštívil Mikuláš, s čerty a andělem

Návštěva Mikuláše, Anděla a čertů u žáků 1.stupně. Hodné děti potěšil a zlobivým domluvil, aby se chovaly lépe. Nikoho do pekla čerti neodnesli. Naopak! Každá třída si pro  připravila čertí taneček, a tím Mikuláše a Anděla velmi potěšila.

Draci – soutěž parlamentu 1. stupně

Parlament 1.stupně děkuje všem, kteří se zúčastnili soutěže „O nejhezčího draka“. Všem se moc povedli!!!

Pracovní činnosti online

Děvčata ze 7.A dostala téma: Zvířátka z kuchyňských potřeb. A výsledné fotografie jsou úžasné! Kreativita u dívek je velmi nápaditá. Posuďte sami 😀

Proč je moře slané? Výuka v 5.B

Proč je vlastně voda v oceánech a mořích slaná? Kde se všechna ta sůl vzala? Proč trosečníci umírají, když mají okolo sebe samou vodu? Proč…, proč… Tak na tyto všetečné otázky si odpověděli žáci z 5.B. Svými pokusy s vodou … >>>

2. listopadu jsme učili v maskách

Učitelé zpestřili žákům online výuku a připravili si vše na téma Helloween. A dokonce se všichni i oblékli do čarodějnických kostýmů 😀  

Výuka s kompasem a mobilním telefonem

Třída 4.A si vyzkoušela v rámci vlastivědy práci s kompasem a buzolou. Žáci využili nejen školních pomůcek, ale také svých mobilních telefonů, které mají k dispozici aplikaci – kompas.

Získali jsme 18 600,- Kč na adaptační pobyty 6. tříd

Z dotačního titulu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020 jsme mohli podpořit žáky šestých tříd a uspořádat pro ně třídenní kurz, při kterém se více seznámili a nastartovali pozitivní vztahy mezi sebou.