Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

LEDEN:

 

  • 24. – 31.1. 2020 – lyžařský výcvik

Akce školního parlamentu – leden:

  • Adopce na dálku: 29. a 30. ledna 2020
  • Školní soutěž: „O nejhezčího sněhuláka“ – Vyrob, nakresli nebo třeba upeč sněhuláka. Soutěž probíhá do konce LEDNA. Výrobky noste podepsané do ředitelny školy.
  • „Pyžamový den“ – 20. ledna 2020. Oblékni si na sebe své oblíbené pyžamo a přijď v něm do školy!

Zápis žáků do 6. tříd ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě 6. třídy. Noví žáci doplní stávající počet žáků naší školy. Počet míst je omezen.

Kritéria pro přijetí žáka do 6. třídy:

  1. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu
  2. kritérium: sourozenec ve škole
  3. kritérium: ostatní uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 6. třídy pro příslušný školní rok.

Přehled počtu přihlášených: Pořadí přihlášek žáků do 6. tříd

Odkaz na žákovskou knihu

Manuál pro rodiče: Manuál E-ŽK
Podrobné informace: Nápověda

TIP pro rodiče a žáky – využívejte Bakaláře – žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).

Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Storu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.


Novinky

8.A a 8.B v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Dne 13. ledna se vydaly třídy 8.A a 8.B na naučný výlet do Prahy. Během návštěvy hlavního města stihly obě třídy návštěvu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Během prohlídky nevynechali žáci nejzajímavější místnosti budovy Poslanecké sněmovny a setkali se také s … >>>

Fotografie od 4.B

4.B vyhrála prosincovou soutěž školního parlamentu o nejdelší řetěz z papíru. Za odměnu si pochutnala na pizze. 4.B i zahrála rodičům a spolužákům krásnou vánoční hru.  

Vánoční setkání aneb 4.B potěšila seniory

Vánoce 2019

Nesem vám noviny…, My tři králové…, Narodil se Kristus Pán… tyto krásné koledy vnesly vánoční atmosféru mezi babičky a dědečky do Domova s pečovatelskou služkou v Lovosicích. S dramatizací scénky “V Betlémě není místo” mezi ně zavítali žáci 4.B Základní … >>>

Mikulášská nadílka

Ve středu 5. prosince žáky 1. stupně navštívil Mikuláš s anděly a čertíky. Hodné děti pochválil, zlobivé napomenul, aby se v chování zlepšily 😀 Mikulášská nadílka 2019    

Sbírka pro azylový dům

Začal Advent. Doba, kdy se nejen těšíme na Ježíška, ale i se snažíme pomáhat potřebným. Proto i letos vyhlašujeme vánoční sbírku pro děti z Azylového domu v Lovosicích. Sbírka hraček a dětských knih začne zítra, v úterý a skončí v … >>>

Návštěva vánoční výstavy

5.B se zúčastnila vánoční výstavy v knihovně, kterou pořádala lovosická organizace Šance. Žáci si mohli prohlédnout, případně zakoupit ručně tvořené výrobky s vánoční tématikou, dekorativní prvky, a také si vyzkoušeli zdobení perníčků.  

Finále soutěže Krajská odysea – matematika – 1. místo!!!

Ve čtvrtek 28.11 se naši žáci František Krejza a David Krčmář zúčastnili na Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice krajského kola v matematice. Soutěž prověřila nejen jejich matematické a logické schopnosti, ale také sociální dovednosti jako je týmová spolupráce. … >>>

Mikulášská nadílka ve školní družině

Hurá! přijel k nám Mikuláš!! Možná přiveze i čerta, tak to budu muset být hodný a…….. To si určitě myslel každý chlapec i dívka, ale  přesto se na besídku těšili. V tělocvičně pak zjistili, že strach z čerta byl zbytečný, … >>>

Chodíme bruslit

V rámci sportovní výchovy naši žáci šestých a devátých třid započali bruslařskou průpravu ⛸🥅🏒o pády a krasobruslařské kousky nebyla nouze.

Poslali jsme výrobky do soutěže DDM Rozmarýn

Třídy 1.A, 1.B, 2.A a 5.A se zapojují do vánoční rukodělné soutěže DDM Rozmarýn Litoměřice na téma „RYBA“. Držte nám palečky! Ryba do DDM Rozmarýn