Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

INFORMACE NEJEN PRO RODIČE 

LISTOPAD

 • Třídní schůzky – čtvrtek 21. listopadu 2019

od 15:30 – Rada školy

od 16:00 – 1. stupeň a rodiče vycházejících žáků – prezentace SŠ a oborů

od 17:00 – 2. stupeň

Školní parlament

 • Ve dnech 27. a 28. 11. 2019 – Adopce na dálku: I nadále pokračujeme ve sbírce na Joshuu.
 • Ve středu 27. 11. 2019 „Lampiónový průvod“ Vycházíme v 17:00 hod od budovy školy.
 • Soutěž: „O nejhezčí dýni“
  Vyrobte, vydlabte či ozdobte dýni. 

PŘIPRAVUJEME:

 • 24. – 31.1. 2019 – lyžařský výcvik
 • 12. – 21. 6. 2019 – ozdravný pobyt v Chorvatsku

Zápis žáků do 6. tříd ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě 6. třídy. Noví žáci doplní stávající počet žáků naší školy. Počet míst je omezen.

Kritéria pro přijetí žáka do 6. třídy:

 1. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu
 2. kritérium: sourozenec ve škole
 3. kritérium: ostatní uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 6. třídy pro příslušný školní rok.

Přehled počtu přihlášených: Pořadí přihlášek žáků

 

Odkaz na žákovskou knihu

Manuál pro rodiče: Manuál E-ŽK
Podrobné informace: Nápověda

TIP pro rodiče a žáky – využívejte Bakaláře – žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).

Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Storu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.


Novinky

Daniel Rambousek a Sofie Beránková – 3. MÍSTO V KRAJSKÉ SOUTĚŽI

Velmi gratulujeme našim žákům – Danielu Rambouskovi a Sofii Beránkové. Reprezentovali naši školu na soutěži Krajská Odysea. Z Chomutova se vrátili s velmi povedeným kladkostrojem a 3. místem! Děkujeme jim za příkladnou reprezentaci, ale také děkujeme paní učitelce matematiky Ing. … >>>

Zábavná pohádková škola

Ve středu 6. listopadu proběhla velmi zdařilá akce pro předškoláky a naše školáky. Třídy se proměnily v kouzelné komnaty a v každé musely děti splnit úkol 😀 některé úkoly byly lehké a některé dětem daly zabrat. Velmi děkujeme učitelům a … >>>

Finále pišqvorek

Vítězkou za 1. stupeň se stala Natálie Hanzalová a absolutním vítězem je Dominik Hanko z 8.A. Dominik si i zahrál ve finále s paní ředitelkou 😀 Pišqvorky 2019

Projekt 4. a 5. tříd – Finanční gramotnost

Většina dětí dnešní doby si neváží maličkostí a toho, co pro ně rodiče a okolí dělá. Vše berou jako samozřejmost. „To nevadí, že jsem to zničil, rodiče mi koupí nové“ – často toto slýcháme z úst našich ratolestí. Zaslepené moderní … >>>

Závěrečné práce 9. tříd

Závěrečná práce žáků devátých tříd je vyvrcholením základního vzdělávání. Žáci mají příležitost ukázat, co se za devět let povinné školní docházky naučili. Ve své závěrečné práci prokážou nejen úroveň a hloubku myšlení (kompetence občanská), ale také schopnost třídit a zpracovávat … >>>

72 hodin proti lhostejnosti a 5. třídy

Žáci pátých tříd zavítali v rámci projektu 72 hodin proti lhostejnosti do domova důchodců v Libochovicích. S velmi povedeným programem, který si sami připravili, zpříjemňovali seniorům páteční dopoledne. Na oplátku obyvatelé domečku ukázali místní herny a všichni si společně zahráli … >>>

Výuka dějepisu jinak – 5.B

Třída 5.B se v rámci výuky vlastivědy seznámila s románskými stavbami. Naší nejznámější a nejbližší stavbou je rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na hoře Říp. Právě tu žáci vytvořili a tím splnili dobrovolný domácí úkol. Opravdu nádherná a velmi … >>>

Podzimní poznávání rostlin

Lípa srdčitá, katalpa trubačovitá nebo javor babyka – tak s takovými  a podobnými botanickými výrazy se dnes v Litoměřicích potýkali žáci ze Základní školy Antonína Baráka. Letos se této zajímavé a poučné soutěže účastnili i žáci za 4.B  a  5.B. … >>>

Turisté vyrazili na dvoudenní výlet

Představte si, že se ocitnete v pravěku….. A přesně to se nám stalo, když jsme se v rámci turistického výletu ocitli v Dinoparku Plzeň. Tam si děti zadováděly společně s dinosaury. Z Dinoparku se přešlo hned do ZOO, ta je … >>>

První kolo Bogi Cup – atletika

Závodníci naší školy si vedli více než dobře a ve všech disciplínách (100m, 400m a 4x100m) jsme obsazovali přední příčky. Po prvním sportovním kole celého Bogi Cupu tak máme zdárně vykročeno k obhajobě celkového prvenství.