Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

Vážení rodiče, informujeme Vás o organizaci vzdělávání v rámci nových nařízení vlády ČR – platných od pondělí 30. listopadu.

Informace pro 1. a 2. stupeň:

 • Žáci budou dodržovat všechna hygienická a protiepidemiologická nařízení (nosit roušku, mít s sebou náhradní v tašce, mýt si a dezinfikovat ruce …).
 • Každý žák bude mít s sebou 2ks náhradních roušek – včetně sáčku na použité.
 • Škola je otevřená od 7:35. Prezenční výuka pro žáky začíná v 7:55.

Školní družina

 • Školní družina je otevřena ráno od 5:30, odpoledne do 16:00, pátek do 15:30.
 • Jednotlivá oddělení odpovídají třídě, popř. ročníku.

Centrální školní jídelna

 • Nyní jsou obědy odhlášeny, musíte je dítěti přihlásit – minimálně den předem do 13h – buď osobně nebo telefonicky v jídelně, tzn. pondělní odběr oběda – objednání do 13h v pátek
 • V jídelně bude vyhrazen prostor a čas určený pouze pro žáky naší školy

Prezenční výuka v 1. – 5. třídách

 • Výuka ve škole pro žáky 1. až 5. tříd bude dle rozvrhu upraveného rozvrhu – viz aplikace bakalář.
 • Předměty tělesná a hudební výchova nebudou. Žáci budou místo těchto hodin doplňovat zameškanou látku.

1.A konec výuky v 11:05 děti přihlášené do ŠD – odchod do jídelny: 11:20

1.B konec výuky v 11:10 děti přihlášené do ŠD – odchod do jídelny: 11:25

2.A konec výuky v 11:15 děti přihlášené do ŠD – odchod do jídelny: 11:30

2.B konec výuky v 11:20 děti přihlášené do ŠD – odchod do jídelny: 11:35

3.AB konec výuky v po, út, čtv, pá – do 11. 30 – středa do 12:30 – děti přihlášené do ŠD – odchod do jídelny: 11:40, středa – 12:35

4.AB konec výuky ve 12:30 děti přihlášené do ŠD – odchod do jídelny:12:35

5.AB konec výuky ve 12:30 děti přihlášené do ŠD – odchod do jídelny:12:35

Výuka 2. stupeň – 6. – 9. třídy

 • prezenční výuka pro 9.A a 9.B
 • rotační výuka pro 6., 7. a 8. třídy:

30. – 4. 12. – prezenčně 6.A, 7.A, 8.A, distančně – 6.B. 7.B, 8.B

7. – 11. 12. – prezenčně 6.B. 7.B, 8.B, distančně 6.A, 7.A, 8.A

14. – 18. 12. prezenčně 6.A, 7.A, 8.A, distančně – 6.B. 7.B, 8.B

21. – 22. 12. prezenčně 6.B. 7.B, 8.B, distančně 6.A, 7.A, 8.A

 • Rozvrh pro distanční a prezenční výuku je upraven, sledujte aktuální rozvrh v aplikaci Bakalář.
 • Online hodina pro žáky, kteří mají distanční výuku, začíná vždy v celou a trvá 30 minut.
 • Předměty tělesná a hudební výchova se nevyučují. Pro volitelné předměty je dán rozpis předmětů – více českého jazyka, matematiky a anglického jazyka – celá třída bude mít stejné předměty a vyučující

INFORMACE PRO BUDOUCÍ ŽÁKY 6. TŘÍD – ŠK. ROK 2021/2022

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě 6. třídy. Noví žáci doplní stávající počet žáků naší školy (současné 5. A a 5. B). Žáci, kteří přestoupí na naši školu, pouze doplní počet žáků do počtu 30 žáků v každé třídě.

Uchazeči o přestup na ZŠ A. Baráka vyplní přihlášku o přestupu – viz příloha Žádost o přestup. Vyplněnou ji odevzdají buď elektronicky na email: prihlasky@zsabaraka.cz nebo osobně na sekretariát ZŠ A. Baráka. Každý uchazeč obdrží kód, pod kterým bude zapsán do evidence přihlášek na webových stránkách školy.

O výsledku přestupu žáka rozhoduje ředitel školy.

Informace o přijetí budou zveřejněny na webových stránkách školy – v květnu (po přijímacím řízení na SŠ).

Zadost o prestup docx

Žádost o přestup

 


Odkaz na žákovskou knihu

Manuál pro rodiče: Manuál E-ŽK
Podrobné informace: Nápověda

TIP pro rodiče a žáky – využívejte Bakaláře – žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).
Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Storu.
Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Novinky

Nové vydání časopisu Žákoviny – listopad 2020

Právě vyšlo nové číslo Žákovin. Časopis vytvořili pod vedením Mgr. Dagmar Kulískové a Martiny Jablonovské, M.A členové školního parlamentu druhého stupně. Mimo jiné v něm zavzpomínáme na první školní dny našich prvňáčků, procvičíme se v němčině, dozvíme se o akcích … >>>

Lyžařský kurz

Vážení rodiče, situace s plánováním všech kurzů je nyní složitá, ale i přesto chceme být připraveni na dobu, kdy se situace s COVID-19 zlepší. Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za to, že umožníte svému dítěti účast na lyžařském kurzu. Jeho … >>>

Distanční výuka – třída 5.A

Vážení rodiče, informujeme Vás o organizaci vzdělávání třídy 5.A:  Karanténa třídy potrvá do čtvrtka 15. října 2020. V pátek 16. října půjdou již děti školy.  V Bakaláři je upravený rozvrh online výuky přes MS Teams – každá online hodina začíná v celou a … >>>

Žáci ve společenskovědním semináři bojují proti kouření

Podporujeme zdravý životní styl! Žáci 6. tříd se seznamují s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu. Dovídají se o tom, co je zdravé, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a účinné prevenci. Hlavním cílem … >>>

O korunku Sv. Václava

Již tradiční soutěž žáků 1. stupně O korunku svatého Václava zná vítěze! Měsíc za svoji snahu a píli žáci získávali korunky a v pátek 25. září proběhlo ve třídách vyhlášení třídního krále a královny. Všem vítězům gratulujeme!

Projekt Den zvířat na 1. stupni

V pátek 2. října probíhal na 1. stupni projekt „DEN ZVÍŘAT“. Tento rok se žáci seznamovali se zvířaty ze ZOO. Každá třída si nakonec vybrala jedno zvíře a vytvořila „KRYCHLI“. Každá krychle obsahuje informace k danému zvířeti. Všem se práce … >>>

Jablíčkový a hruškový den ve 2. třídách

2.A a paní učitelka Lenka Nerglová – oslavili „Jablíčkový den“. Pekli  ve skupinách jablečné záviny, vyplňovali pracovní listy s jablíčkovou tématikou, vážili a měřili svá jablíčka a vyráběli překvapení pro maminky. 2. B a paní učitelka Lucie Žižkovská – oslavili  … >>>

Online výuka – MS Teams a MS Outlook

Vážení rodiče, informujeme Vás, že v rámci povinné distanční výuky připravujeme aktivity, které by umožnily pravidelnou obrazovou komunikaci mezi pedagogy a žáky formou videovýuky, a to pomocí Microsoft Office 365 – Teams, který mají všichni žáci k dispozici zdarma. Tato aplikace … >>>

Jak si mýt správně ruce?

Postupujte podle obrázku:

Zavedení elektronické docházky -informace pro rodiče

Vážení rodiče, Pro zvýšení bezpečnosti byla ve škole instalována elektronická evidence docházky. Zatím probíhá zkušební měsíc. Každý žák pro vstup a odchod ze školy použije buď ISIC kartu (nepovinný oficiální průkaz žáka naší školy, lze využít i jako čip na … >>>