Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE 

Vážení rodiče, informujeme Vás o organizaci vzdělávání v rámci nových nařízení vlády ČR – platných od středy 14. října:

Dle informace z MŠMT – od středy 14. 10. se budou všichni žáci vzdělávat distanční formou, tzn. doma. Výuka je povinná a bude probíhat dle rozvrhu v Bakaláři, který bude upraven.

Žák, který nemá možnost připojení online, bude informovat svého třídního učitele a domluví se s ním na jiné formě předávání výukových materiálů.

Žák a jeho zákonný zástupce denně sleduje komunikační platformy: MS Outlook, MS Teams a Bakalář.

1. – 5. třídy

  • Rozvržení předmětů a časů vyučovacích online hodin necháváme v gesci učitele. Třídní učitel o způsobu rozložení hodin informuje zákonné zástupce.
  • Čas výuky anglického jazyka zůstává.
  • Výuka bude trvat každý všední den od 8:00 do 11:30.

6. – 9. třídy

  • Všechny aktuální rozvrhy budou k dispozici v aplikaci Bakalář.
  • K online výuce na MS Teams – každá online hodina začíná v celou a trvá 30 minut

Věříme, že toto náročné období všichni v poklidu přečkáme a že se všichni po týdenních podzimních prázdninách (26. – 30. 10.) ve zdraví sejdeme ve škole.


INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE

Akce školního parlamentu 1. stupně


Odkaz na žákovskou knihu

Manuál pro rodiče: Manuál E-ŽK
Podrobné informace: Nápověda

TIP pro rodiče a žáky – využívejte Bakaláře – žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).
Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Storu.
Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Novinky

Lyžařský kurz

Vážení rodiče, situace s plánováním všech kurzů je nyní složitá, ale i přesto chceme být připraveni na dobu, kdy se situace s COVID-19 zlepší. Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za to, že umožníte svému dítěti účast na lyžařském kurzu. Jeho … >>>

Distanční výuka – třída 5.A

Vážení rodiče, informujeme Vás o organizaci vzdělávání třídy 5.A:  Karanténa třídy potrvá do čtvrtka 15. října 2020. V pátek 16. října půjdou již děti školy.  V Bakaláři je upravený rozvrh online výuky přes MS Teams – každá online hodina začíná v celou a … >>>

Žáci ve společenskovědním semináři bojují proti kouření

Podporujeme zdravý životní styl! Žáci 6. tříd se seznamují s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu. Dovídají se o tom, co je zdravé, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a účinné prevenci. Hlavním cílem … >>>

O korunku Sv. Václava

Již tradiční soutěž žáků 1. stupně O korunku svatého Václava zná vítěze! Měsíc za svoji snahu a píli žáci získávali korunky a v pátek 25. září proběhlo ve třídách vyhlášení třídního krále a královny. Všem vítězům gratulujeme!

Projekt Den zvířat na 1. stupni

V pátek 2. října probíhal na 1. stupni projekt „DEN ZVÍŘAT“. Tento rok se žáci seznamovali se zvířaty ze ZOO. Každá třída si nakonec vybrala jedno zvíře a vytvořila „KRYCHLI“. Každá krychle obsahuje informace k danému zvířeti. Všem se práce … >>>

Jablíčkový a hruškový den ve 2. třídách

2.A a paní učitelka Lenka Nerglová – oslavili „Jablíčkový den“. Pekli  ve skupinách jablečné záviny, vyplňovali pracovní listy s jablíčkovou tématikou, vážili a měřili svá jablíčka a vyráběli překvapení pro maminky. 2. B a paní učitelka Lucie Žižkovská – oslavili  … >>>

Online výuka – MS Teams a MS Outlook

Vážení rodiče, informujeme Vás, že v rámci povinné distanční výuky připravujeme aktivity, které by umožnily pravidelnou obrazovou komunikaci mezi pedagogy a žáky formou videovýuky, a to pomocí Microsoft Office 365 – Teams, který mají všichni žáci k dispozici zdarma. Tato aplikace … >>>

Jak si mýt správně ruce?

Postupujte podle obrázku:

Zavedení elektronické docházky -informace pro rodiče

Vážení rodiče, Pro zvýšení bezpečnosti byla ve škole instalována elektronická evidence docházky. Zatím probíhá zkušební měsíc. Každý žák pro vstup a odchod ze školy použije buď ISIC kartu (nepovinný oficiální průkaz žáka naší školy, lze využít i jako čip na … >>>

Podpořte náš projekt otevřené knihovny

Na Základní škole Antonína Baráka Lovosice jsme školní rok zahájili novým projektem s názvem Otevřená knihovna. Tímto projektem chceme zvýšit čtenářskou gramotnost a vytvořit společenství čtenářů. Cílem je vytvořit školní veřejnou knihovnu, kde si mohou žáci bezplatně zapůjčit knihu, kterou … >>>