Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Budeme otevírat tři 1. třídy. Velmi Vám děkujeme za důvěru a těšíme se na setkání s Vámi! 

Vše je zveřejněno pod registračním číslem, které jste obdrželi v elektronické přihlášce. 

Výsledky zápisu 2021-2022

V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu bude doručováno osobním převzetím.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Vedení školy.


INFORMACE K ROTAČNÍ VÝUCE 1. STUPNĚ OD 12. DUBNA 2021

Vážení rodiče, postupujeme dle pokynů MZ ČR a MŠMT ČR. Věříme, že nastavený režim návratu žáků k prezenční výuce bude trvalý a bezpečný.

26. – 30. dubna 2021

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A – prezenční výuka – třídní učitelé Vám aktuálně posílají veškeré informace. Jsou také zveřejněny v Bakaláři – třídní nástěnka.

1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.Bdistanční výuka – online hodiny MSTeams

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte se obrátit na svého třídního učitele nebo Vedení školy.


Dle nařízení vlády: 6. až 9. třídy – distanční forma, 1. až 5. třídy – rotační výuka 

  • Distanční výuka je povinná. Žák, který nemá možnost připojení online – MS Teams, bude informovat svého třídního učitele a domluví se s ním na jiné formě předávání výukových materiálů.
  • Žák a jeho zákonný zástupce denně sleduje komunikační platformy: MS Outlook, MS Teams a Bakalář.

1. – 5. třídy

Rozvržení předmětů a časů vyučovacích online hodin necháváme v gesci učitele, který o způsobu rozložení hodin informuje zákonné zástupce. Výuka trvá každý den od 8:00 do 11:30. 

6. – 9. třídy
Všechny aktuální rozvrhy jsou k dispozici v aplikaci Bakalář a byly také odeslány prostřednictvím aplikace Komens.
K online výuce na MS Teams – každá online hodina začíná v celou a trvá 30 minut
 

Děkujeme Vám za spolupráci, Vedení školy


INFORMACE PRO BUDOUCÍ ŽÁKY 6. TŘÍD – ŠK. ROK 2021/2022

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě 6. třídy. Noví žáci doplní stávající počet žáků naší školy (současné 5. A a 5. B). Žáci, kteří přestoupí na naši školu, pouze doplní počet žáků do počtu 30 žáků v každé třídě.

Uchazeči o přestup na ZŠ A. Baráka vyplní přihlášku o přestupu – viz příloha Žádost o přestup. Vyplněnou ji odevzdají buď elektronicky na email: prihlasky@zsabaraka.cz nebo osobně na sekretariát ZŠ A. Baráka. Každý uchazeč obdrží kód, pod kterým bude zapsán do evidence přihlášek na webových stránkách školy.

O výsledku přestupu žáka rozhoduje ředitel školy.

Informace o přijetí budou zveřejněny na webových stránkách školy – v květnu (po přijímacím řízení na SŠ).

Evidence přihlášek: Pořadí přihlášek 6 2021

Zadost o prestup docx

Žádost o přestup


Odkaz na žákovskou knihu

Manuál pro rodiče: Manuál E-ŽK
Podrobné informace: Nápověda

TIP pro rodiče a žáky – využívejte Bakaláře – žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).
Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Storu.
Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Novinky

Informace k přijímacímu řízení na SŠ a testování

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2021 1.termín: 3. května 2021 – čtyřleté obory včetně nástavbového studia 5. května 2021 – víceletá gymnázia  2. termín 4. května 2021 – čtyřleté obory včetně nástavbového studia 6. května 2021  – víceletá gymnázia … >>>

Evropa na dlaních – projekt 5.B

… jsme Evropané … … žijeme v Evropě … … jací jsou naši sousedé ? … kdo žije na severu ? … kdo žije na jihu ? Na podobné otázky odpověděli  žáci 5.B, kteří si nazuli cestovatelské boty a virtuálně se … >>>

Jarní výzva – Pojďte s námi na Lovoš najít tajemnou truhlu!

Nemáte-li možnost poslat fotografii dokumentující Váš výstup a nález truhly, pošlete ji na email: alena.ptackova@zsabaraka.cz. Zveřejníme ji za Vás.

Herbáře žáků z 2.A

Žáci 2.A vytvářeli v rámci prvouky herbáře jarních květin. Podívejte se, jak se jim to povedlo.

Hmyzí tvoření ve 2.B

Jaro už přichází a broučkové s ním . Hmyzí tvoření ve 2.B

Pracovní list pro naše předškoláky

Nemůžete se dočkat spuštění aplikace k zápisu? Využijte čas a spolu s Vaším dítětem vyplňte náš pracovní list, který je součástí kompletní žádosti o zahájení povinné školní docházky na naší škole.   PL zapis 2021

Srdce láskou darované

Školní družina se zapojila do celonárodní soutěže Srdce s láskou darované. Cílem je podpora tradičních hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta, podpora týmové práce a kreativity dětí. Paní vychovatelky s dětmi se rozhodly podpořit práci sestřiček a pracovníků … >>>

Hudba ve školní družině

Projekt „Já jsem malý muzikant“. Děti se seznámily s různými hudebními nástroji, na které si i zahrály. Vyzkoušely si hudební kvíz, dle zvuku poznat hudební nástroj. Nakonec proběhl koncert dětí, co umí hrát na kytaru, housle a flétnu. Moc si … >>>

Běžecká výzva. Pojďme se do ní zapojit

!!!Běžecká výzva pro žáky, učitele, rodiče i přátele školy!!! Nechceš v této době jen sedět doma? Chceš udělat něco pro své fyzické i psychické zdraví? Porovnat své sportovní schopnosti s učiteli, žáky nebo rodiči? Pak je tahle výzva právě pro … >>>