Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků, 

v tuto chvíli připravujeme způsob zápisu, aby byl pro Vás bezpečný a pohodlný.

Termíny zápisu:      

  1. Vydání žádostí o přijetí žáka do 1. třídy    6.4. 2020 – 15. 4. 2020
  2. Sběr žádostí o přijetí žáka do 1. třídy         15.4. 2020 – 22. 4. 2020

Bližší informace o způsobu zápisu zveřejníme během příštího týdne, sledujte webové stránky a fb stránky školy.  V případě dotazu pište na email: zapis@zsabaraka.cz.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Vážíme si Vaší přízně. Víme, že i pro Vás a Vaše dítě je nyní náročné období – můžete si zatím vyplnit tento pracovní list: Pracovní list zápis 2020

    Vedení školy ZŠ A. Baráka Lovosice


INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE

  • Vážení rodiče, Vašemu dítěti budou učitelé posílat výukové materiály, pracovní listy s dalšími instrukcemi, proto pravidelně kontrolujte informace na komens, popř. sms nebo emailu.

Zde jsou tipy na materiály pro procvičení: Materiál pro procvičování

  • Informace pro žáky a jejich rodiče – anglický a německý jazyk. K procvičování slovíček budou učitelé a žáci užívat aplikaci WocaBee – podívejte se zatím na demo verzi. Učitelé cizích jazyků v nejbližších dnech každému žákovi pošlou unikátní přihlašovací údaj. Web pro stažení aplikace
  • Milí rodiče a příznivci školy, bohužel jsme zrušili konání výročního plesu. V kanceláři školy Vám za zakoupené vstupenky vrátíme peníze. ALE NEZOUFEJTE!!!! NOVÝ TERMÍN JE 10.10.2020!!! Vstupenky budou v prodeji v kanceláři školy od konce srpna.
  • Těšíme se na jaro, a proto v rámci výtvarné výchovy žáci mají za úkol nakreslit 2 obrázky na téma Jaro. Své výtvory pak žáci přinesou do školy (až bude opět otevřená). Kdo potřebuje čtvrtku, může si ji vyzvednout ve škole – nejlépe tento týden do pátku 13.3. do 12h. 


Zápis žáků do 1. tříd – šk. r. 2020/2021

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Bližší informace a postup při podávání žádostí zveřejníme v nejbližších dnech. Sledujte prosím web školy.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

1. Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro školní rok 2020/2021 budou zapsány do 1. ročníků děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věk šesti let.

Bližší informace Vám rádi sdělíme osobně v ředitelně školy, nebo telefonicky na telefonním čísle 416 532 265, či na emailu: reditelkadeusova@seznam.cz.


Zápis žáků do 6. tříd ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě 6. třídy. Noví žáci doplní stávající počet žáků naší školy. Počet míst je omezen.

Kritéria pro přijetí žáka do 6. třídy:

  1. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu
  2. kritérium: sourozenec ve škole
  3. kritérium: ostatní uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 6. třídy pro příslušný školní rok.

Přehled počtu přihlášených: Pořadí přihlášek žáků do 6. trid

Odkaz na žákovskou knihu

Manuál pro rodiče: Manuál E-ŽK
Podrobné informace: Nápověda

TIP pro rodiče a žáky – využívejte Bakaláře – žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).

Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Storu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.


Novinky

Mluvnice – 9.A – 3. hodina – PT

Český jazyk – mluvnice – do pátku 20. března 2020 do 20:00 Milí deváťáci, velmi Vás zdravím. Jsem moc ráda, že mi průběžně posíláte všechny Vaše vypracované práce. Chválím Vás! Budu psát jen pro Vaši informaci a zpětnou vazbu malá … >>>

Zadání – 4.B – Mgr. Helena Bušková

Zadání: český jazyk – vzor muž matematika – přímá úměrnost (seznámení) Děkujeme!  

Přírodopis a chemie – Mgr. Alice Prokešová

Zde jsou zadání pro žáky 6. – 9. tříd, kteří mají paní učitelku Prokešovou – na chemii a přírodopis. Přírodopis611-20.3. Přírodopis 7 11-20.3 Chemie 9 11-203, Chemie 8 11-20.3.

Ples školy – nový termín – 10.10. 2020

Milí rodiče a příznivci školy, bohužel jsme náš ples museli zrušit. V kanceláři školy Vám za zakoupené vstupenky vrátíme peníze. ALE NEZOUFEJTE!!!! NOVÝ TERMÍN JE 10.10.2020!!!

Tipy a materiály pro učení doma

Zde jsou zajímavé odkazy na materiál pro procvičování a výklad nové látky. Včelka – procvičování čtení a porozumění textu Procvičování čj a ma 3. -9. ročník Další materiály k procvičování Déčko Učítelka Pro 9. třídu – Každé úterý a čtvrtek ve 14.00 … >>>

Mineralogem ve 4.B

Povrch naší planety tvoří minerály a horniny. Tak se to žáci učí. Ale co je hornina a co je minerál? Jaký je mezi nimi rozdíl a je vůbec nějaký rozdíl? Jak vypadá minerál a jak vypadá hornina? Je tato neživá … >>>

Soutěž Prostřeno!

Během společenskovědního semináře si žáci zkusili uvařit celé menu. Podobně jako ve známé soutěži Prostřeno!  

Zavedení elektronické docházky -informace pro rodiče

Vážení rodiče, Pro zvýšení bezpečnosti byla ve škole instalována elektronická evidence docházky. Zatím probíhá zkušební měsíc. Každý žák pro vstup a odchod ze školy použije buď ISIC kartu (nepovinný oficiální průkaz žáka naší školy, lze využít i jako čip na … >>>

Školní družina zná svoji Miss a MISSáka

Volba MISS a MISSáka ŠD spojená s módní přehlídkou proběhla ve čtvrtek 23.1. Děti měly možnost si vyzkoušet, jak pracují modelky a modelové. Navíc, ten kdo se přihlásil do Miss, předvedl vystoupení, které si nacvičil. Ostatní jejich um ocenili bouřlivým … >>>