Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

 

DĚKUJEME VŠEM PŘEDŠKOLÁKŮM A JEJICH RODIČŮM ZA ZÁJEM O ZÁPIS DO NAŠICH BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

Aktuálně zpracováváme všechny žádosti. O dalším postupu Vás budeme informovat.


PAN UČITEL DOMINIK SIMON ZÍSKAL TITUL ZLATÝ ÁMOS! GRATULUJEME!

DĚKUJEME VŠEM ŽÁKŮM, RODIČŮM, ZAMĚSTNANCŮM A PŘÍZNIVCŮM ŠKOLY ZA OBROVSKOU PODPORU!

Gratulace posílají z italských Alp i naši lyžaři

klikněte zde na odkaz:

Aprica slaví Zlatého Ámose


Informace pro rodiče žáků žádajících o  přestup do 6. ročníku ve školním roce 2024/2025

Vážení zájemci o přestup do 6. ročníku v příštím školním roce, informujeme Vás o časovém postupu podávání žádostí a zároveň Vás chceme ubezpečit, že je dostatek času na vydávání rozhodnutí o přestupu.

Aktuálně přijímáme vyplněné žádosti o přestup žáků do 6. ročníku školního roku 2024/2025.

Ve druhé polovině května bude na základě podaných Žádostí o přestup zahájeno správní řízení týkající se vydání rozhodnutí o přestupu do 6. ročníku na naši školu.

Vyrozumění o vydaném Rozhodnutí o přestupu žáka do 6. ročníku obdrží zákonní zástupci žáka nejpozději do poloviny června roku 2024.    

Každý zákonný zástupce bude o výsledku žádosti vyrozuměn na vývěsce školy, na webových stránkách, popř. telefonicky nebo osobně v kanceláři školy.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, Vedení školy

Zde je k vytisknutí formulář Přestup žáka: Zadost-o-prestup-docx


 Připravujeme:

čtvrtek 18. dubna 2024 – třídní schůzky

od 15:30 Rada rodičů

od 16:00 1. stupeň

od 17:00 2. stupeň

 

pátek 26. dubna 2024 – celodenní výlet do Legolandu – pro 4. až 9. třídy

  • ozdravný pobyt v chorvatském Biogradu na Moru – 2. stupeň – 14. – 23.6. 2024

Odkaz na žákovskou knihu

Manuál pro rodiče: Manuál E-ŽK
Podrobné informace: Nápověda

TIP pro rodiče a žáky – využívejte Bakaláře – žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).
Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App Storu.
Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Novinky

Slavíme Den Země

Slavíme Den Země🌏, který bude v pondělí 22. dubna. Vyhlašujeme fotosoutěž pro třídy, skupinky i jednotlivce. Splňte: Oblékni se v barvách Země nebo s přírodní tématikou. 🍀 Udělej něco dobrého pro naši planetu (ať už se jedná o třídění, recyklaci, … >>>

Školní družina a srdce z lásky darované

Letos se koná již 10. ročník soutěže Srdce láskou darované. Tento celorepublikový projekt podporuje tradiční lidské hodnoty, jako jsou láska, přátelství, rodina a vzájemná úcta. Do soutěže se zapojili žáci ZŠ Antonína Baráka ze školní družiny a všechny paní vychovatelky. … >>>

Na škole stínovali tři Francouzi

 V rámci mezinárodního projektu Erasmus+ jsme hostili tři pedagogy z francouzského Medocu, kteří u nás získali zkušenosti s výukou anglického jazyka, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Nechybělo ani ranní setkání s Vedením školy.

Školní družina objevila Majaland

Tak to zas bylo něco! Všechna oddělení naší ŠD využila školního volna a vyrazila na Zelený čtvrtek do Majalandu. A určitě to nebyla žádná nuda. 🎡Strávit několik hodin na spoustě atrakcích je prostě SUPÉÉR! 🎢Vždyť se také dětem ani nechtělo … >>>

Přírodopis je prima

Kreativita do hodin přírodopisu patří. To vědí žáci 6.,8. a 9. tříd.👩‍🔬🧑‍🔬🥰  

2. stupeň recitoval

K jaru patří recitace básní.🥰 Pro žáky z 2. stupně jsme uspořádali odpoledne s poezií📚. Zazněly verše Jaroslava Seiferta, Karla Jaromíra Erbena nebo Jiřího Suchého. Objevila se však i vlastní tvorba a vlastní velmi zdařilý překlad z anglického jazyka!🏅📖 Děkujeme … >>>

Slavíme Den učitelů

Slavíme Den učitelů 🧑‍🏫👩‍🏫 každý zaměstnanec dostal od zástupců školního parlamentu a Vedení školy kytičku jako poděkování za náročnou práci. 🥰💐 Děkujeme!  

Fyzika zábavně

V rámci kapitoly „Síla a její účinky“ se žáci sedmých ročníku seznámili s jednoduchými stroji, jako je páka,kladka a kolo na hřídeli, které nám v životě usnadňují práci. Aby lépe pochopili pripcip těchto strojů, zkoušeli vyrobit funkční model. V tvořivosti … >>>

Zlatý Ámos v médiích

Panu učitelovi Dominiku Simonovi osobně pogratuloval senátor Ladislav Chlupáč. Navíc si můžete poslechnout dva rozhovory v rádiích. V Rádiožurnálu byl hostem Lucie Výborné. Host Lucie Výborné A nechyběl ani v odpoledním vysílání rádia Northmusic. Northmusic a Zlatý Ámos     … >>>

Nalejvárna 2024

V sobotu 6.4. si žáci 9. tříd zkusili nanečisto napsat testy na přijímací zkoušky na střední školu.  Součástí bylo i vyhodnocení obou testů.