O škole

Škola ZŠ Antonína Baráka je výběrová škola zaměřená převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

ZŠ Antonína Baráka má již 50letou tradici. Škola je zaměřena na budoucnost, je otevřena změnám a jejím cílem je vytvořit školu, která se nebojí konkurence, má svůj program i cíl.

Výuka u nás probíhá dle ŠVP s názvem TROJKA (Tolerance, Radost, Osobnost, Jistota, Komunikace, Aktivita).

Klademe důraz na rozvoj jazykové gramotnosti, počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu. Podporujeme dobré klima ve třídě – adaptační kurzy, třídní hodiny.

tridaVe výuce jsou používány efektivní a moderní metody – projektové učení, týmová práce, vzájemná spolupráce I. a II. stupně. Je to kvalitní sociální prvek, napomáhá potírat strach, šikanu a rozvíjí pozitivní atmosféru.

Funguje zde školní parlament, který se 2x měsíčně schází, organizuje nejrůznější soutěže a vede si velmi dobře při akcích školy.

Ve škole je zřízeno Poradenské a informační centrum. Tato místnost je určena žákům, pedagogům i rodičům a využívá se při řešení nejrůznějších problémů (výchovných či výukových) nebo naopak navádí, jak podporovat talentované a nadané žáky. Probíhá zde i velmi pečlivě poradenství na téma volba povolání.

Výuka cizích jazyků (anglický jazyk) dle ŠVP je zařazena od 1. ročníku, v 7. ročníku nabízíme žákům výuku druhého cizího jazyka (německý jazyk). Na 2. stupni nabízíme též volitelný předmět – konverzace v cizím jazyce (Aj i Nj).

Každým rokem pořádáme výměnný pobyt v Německu. Spolupracujeme s německou školou v Coswigu a cílem je zkvalitnit výuku cizích jazyků, umožnit žákům cestovat, navazovat nová přátelství a využít jazykové dovednosti a znalosti v praxi.

Škola pořádá řadu akcí, které se staly již tradicí – lyžařské kurzy, ozdravné pobyty, kurzy plavání, jazykové kurzy, srovnávací testy, akce pro předškoláky.

kuchynkaV rámci projektu – EU peníze školám – se nám daří modernizace našich učeben. Máme v každé třídě interaktivní tabule, 20 tabletů, počítačovou učebnu, fungující školní knihovnu, nově zrekonstruovanou kuchyňku a nově zřízenou učebnu výtvarné výchovy.

Základní škola Antonína Baráka se může pochlubit vynikajícími úspěchy v celostátních soutěžích (již 9x ocenění ministerstvem vnitra). V házené nám velmi pomáhá aktivní hráč HK FCC Město Lovosice Mgr. Václav Klimt, který vede i povinně volitelný předmět na škole. 

Dále jsou to velmi dobrá umístění ve sportovních aktivitách pořádané AŠSK – basketbal, kopaná, florbal, volejbal, atletika a plavání.

Naším cílem je příprava a výchova žáků pro budoucí život, kvalitní pedagogický sbor s velmi dobrými vztahy a postupné vyprofilování na typ školy se zaměřením na velmi dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči.

Informační leták 2018-2019

Soubory ke stažení

informacni-letak-2018-2019.pdf (236 KB)