Kroužky a doučování 1. stupně

Aktuální program kroužků pro školní rok 2018/2019:

Mgr. Helena Bušková 

  • čtvrtek  14:00 – 15:00 Dramatický kroužek

Mgr. Monika Brandýská a Mgr. Andrea Štosková

  • středa 14:00 – 15:00 Pěvecký sbor Letušky

Mgr. Marcela Seyfrydová a Mgr. Lucie Žižkovská

  • středa 14:00 – 15:00 Plavání

Jiří Drobný

  • úterý 12:40 – 13:25 – Příprava na gymnázium z českého jazyka (1. stupeň)
  • čtvrtek 14:00 – 15:00 Vybíjená (od 5. – 8. třídy)
  • středa 13:00 – 15:00 Výtvarný kroužek

Eva Motlová a Bc. Michaela Straková

  • 1x měsíčně výlet s turistickým kroužkem

Mgr. Lenka Nerglová

  • úterý 14:00 – 14:45 Kroužek aerobiku

Aktuální program doučování pro školní rok 2018/2019

Mgr. Lucie Kekrtová

  • středa 11:45 – 12:45 
  • čtvrtek 11:45 – 12:30 – program Prokom

Konzultace s učiteli jsou možné vždy po předchozí domluvě.