Školní družina

Informace pro rodiče

Ředitelka školy vydala na základě § 123, odst. 4 zákona 561/2004 o základním vzdělávání rozhodnutí, platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školních družinách.

Příspěvek ve ŠD činí 80,-Kč na každého žáka za kalendářní měsíc.

Příspěvek se hradí hotově u kmenové vychovatelky vždy na 1. pololetí, tj. nejpozději do 30.9. částku 400,-Kč a do 28.2. druhou částku 400,-Kč. Nebo jej uhradit na celý školní rok, tj. 800,-Kč.

Prostředky slouží k vybavení ŠD:

 • Výtvarný materiál
 • Hry, stavebnice a ostatní hračky
 • Odměny a především na provoz zájmových činností v rámci ŠD

Informace školní družiny

 • Provoz ŠD: je od 5:30 do 17:00 hodin
 • Ranní ŠD: je pro všechny žáky, příchod do 7:30 hodin
 • Kroužky: budou začínat kolem 15:00 hodiny
 • Všechny věci dětem podepište, hlavně boty a přezůvky
 • Nenosit drahé věci – neručíme za ně
 • Obědy si zajišťují rodiče sami ve školní jídelně, rovněž si je mohou telefonicky odhlašovat, nebo požádat vychovatelku
 • Odchody dětí ze ŠD dle zápisních lístků nebo řádně napsaná omluvenka od rodičů
 • Hledáme sponzory pro ŠD

pastelka

Provoz ŠD: pondělí – pátek 5.30 – 17.00 hod.

Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy – Řádem školní družiny základní školy

Obsazení oddělení

Oddělení Vychovatelka Umístění
1. oddělení M. Hříbalová přízemí
2. oddělení E. Motlová přízemí
3. oddělení J. Kurimská I. patro – 3.A vlevo
4. oddělení P. Mikšová I. patro – 1.B vpravo
5. oddělení M. Hříbalová I. patro – 1.A vpravo

Kroužky

Kroužky Termín Vedoucí Časový rozvrh
Výtvarné dílny pondělí J. Kurimská 15:00-16:30 h.
Pohybové aktivity (Sportuj ve škole) úterý P. Mikšová 14.30- 15.30 h.
Rukodělné činnosti: začátečníci středa E. Motlová 15.00-16.00 h.
Rukodělné činnosti: pokročilí čtvrtek E. Motlová 15.00-16.30 h.
Angličtina hrou čtvrtek M. Hříbalová 14.15-15.0 h.
Turistický kroužek sobota E. Motlová/Z. Drobná/M. Straková 1x měsíčně

V průběhu školního roku budou probíhat jednorázové akce (výlety, výstavy, plavání a jiné). Na jejich konání budou rodiče včas a písemně upozorněni.


Denní rozvrh

5:30 – 8:00 nabídka spontánních aktivit
11:30 – 13:30 rekreační činnosti
11:30 – 13:30 hygiena a oběd
12:30 – 14:00 vycházky, pobyt na hřišti
14:00 – 15:00 zájmová činnost, kroužky, individuální příprava na vyučování
15:00 – 17:00 kroužky, odpočinkové činnosti

Celodružinové akce

 • Těšíme se do kina
 • Štrúdlobraní s rodiči
 • Drakiáda – pouštění a výroba draků
 • Mikuláš s vystoupením
 • Vánoční výstava
 • Vánoční besídka v ŠD
 • Netradiční „Olympiáda“
 • Valentýnská diskotéka
 • Divadlo kouzel – Kožíšek
 • Jarní výzva – práce dětí
 • Čarodějnická noc – spaní ve škole
 • Jedeme na výlet do Mirákula
 • Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem

Výrobky ŠD

 • Podzim – přírodní materiály
 • Mikulášské tvoření
 • Vánoční tvoření
 • Výroba dárků k zápisu
 • Zimní výrobky, výtvarné práce
 • Valentýn
 • MDŽ
 • Velikonoční a jarní tvoření
 • Den matek
 • Dárek pro otce
 • Výzdoba tříd

ŠD a prázdniny

PODZIMNÍ  PRÁZDNINY – Školní družina bude otevřena na 1.ZŠ Sady pionýrů – ve dnech 27.10. a 29.10. 2021

pokud se přihlásí minimálně 5 žáků.

VÁNOČNÍ  PRÁZDNINY – Školní družina bude otevřena na ZŠ A. Baráka – ve dnech 23.12., 27.12. – 31.12. 2021

pokud se přihlásí minimálně 5 žaků.

POLOLETNÍ  PRÁZDNINY – Školní družina bude otevřena na1.ZŠ Sady pionýrů ve dne 4.2. 2022

 pokud se přihlásí minimálně  5 žáků.

JARNÍ  PRÁZDNINY – Školní družina bude otevřena na ZŠ Všehrdova od 14.3. – 18.3. 2022

pokud se přihlásí minimálně 5 žáků.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY – Školní družina bude otevřena na 1.ZŠ Sady pionýrů

 dne 14.4. 2022

pokud se přihlásí minimálně 5 žáků.

POZOR!!! obědy v době prázdnin si musí rodiče přihlásit, oběd je za plnou cenu (77,-Kč).

Informace a přihlášky u kmenové vychovatelky.

Vnitřní řád školní družiny

 Řád školní družiny

Pro rodiče ke stažení – Změna odchodu ze ŠD

Zde si stáhněte dokument Změna odchodu ze ŠD.

Omluvenka ŠD

Soubory ke stažení

omluvenka-sd.docx (12 KB)
rad-skolni-druziny.pdf (579 KB)