Školní družina

Informace pro rodiče

Ředitelka školy vydala na základě § 123, odst. 4 zákona 561/2004 o základním vzdělávání rozhodnutí, platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školních družinách.

Příspěvek ve ŠD činí 80,-Kč na každého žáka za kalendářní měsíc.

Příspěvek se hradí hotově u kmenové vychovatelky vždy na 1. pololetí, tj. nejpozději do 30.9. částku 400,-Kč a do 28.2. druhou částku 400,-Kč. Nebo jej uhradit na celý školní rok, tj. 800,-Kč.

Prostředky slouží k vybavení ŠD:

 • Výtvarný materiál
 • Hry, stavebnice a ostatní hračky
 • Odměny a především na provoz zájmových činností v rámci ŠD

Informace školní družiny

 • Provoz ŠD: je od 6:00 do 17:00 hodin
 • Ranní ŠD: je pro všechny žáky, příchod do 7:30 hodin
 • Kroužky: budou začínat kolem 15:00 hodiny
 • Všechny věci dětem podepište, hlavně boty a přezůvky
 • Nenosit drahé věci – neručíme za ně
 • Obědy si zajišťují rodiče sami ve školní jídelně, rovněž si je mohou telefonicky odhlašovat, nebo požádat vychovatelku
 • Odchody dětí ze ŠD dle zápisních lístků nebo řádně napsaná omluvenka od rodičů
 • Hledáme sponzory pro ŠD

pastelka

Provoz ŠD: pondělí – pátek 6.00 – 17.00 hod.

Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy – Řádem školní družiny základní školy

Obsazení oddělení

Oddělení Vychovatelka Umístění
1. oddělení M. Dytrychová přízemí
2. oddělení E. Motlová přízemí
3. oddělení J. Kurimská I. patro – 1.B vlevo
4. oddělení P. Mikšová I. patro – 2.B vpravo

Kroužky

Kroužky Termín Vedoucí Časový rozvrh
Šikovné ruce pondělí J. Kurimská 15:00-16:30 h.
Hodina pohybu navíc úterý D. Deusová
V. Klimt
13.30- 14.30 h.
Stolní tenis úterý P. Mikšová 15.00-16.00 h.
Počítače a internet úterý E. Motlová 15.00-16.15 h.
Keramika a dovedné ruce
Pokročilí
středa E. Motlová 15.00-16.30 h.
Keramika a dovedné ruce
Začátečníci
čtvrtek E. Motlová 15.00-16.15 h.
Pohybové a míčové hry čtvrtek M. Dytrychová 15:00-16:00 h.

V průběhu školního roku budou probíhat jednorázové akce (výlety, výstavy, plavání a jiné). Na jejich konání budou rodiče včas a písemně upozorněni.


Denní rozvrh

6:00 – 8:00 nabídka spontánních aktivit
11:30 – 13:30 rekreační činnosti
11:30 – 13:30 hygiena a oběd
12:30 – 14:00 vycházky, pobyt na hřišti
14:00 – 15:00 zájmová činnost, kroužky, individuální příprava na vyučování
15:00 – 17:00 kroužky, odpočinkové činnosti

Celodružinové akce

 • Jedeme do kina
 • Pohádková škola
 • Výlet za krásami našeho kraje
 • Veselé vystoupení
 • Vánoční výstava
 • Vánoční besídka v ŠD
 • Rej masek
 • Zimní olympiáda v tělocvičně
 • Jarní výstava – práce dětí
 • Bezpečnost – záchranářský den
 • Hurá a je tu výlet za zábavou
 • Odpolední setkání s rodiči–táborák a soutěže

Výrobky ŠD

 • Podzim – přírodní materiály
 • Vánoce – přání + jeden výrobek
 • Výroba dárků k zápisu
 • Valentýn
 • MDŽ
 • Velikonoční výrobek
 • Den matek
 • Dárek pro otce

Vnitřní řád školní družiny

 Řád školní družiny

Pro rodiče ke stažení – Změna odchodu ze ŠD

Zde si stáhněte dokument Změna odchodu ze ŠD.

Omluvenka ŠD

Soubory ke stažení

omluvenka-sd.docx (12 KB)
rad-skolni-druziny.pdf (579 KB)