Historie školy

barakV padesátých a šedesátých letech se město Lovosice rychle rozrůstalo. Rozvoj Severočeských chemických závodů (dnešní Lovochemie) si vyžádal výstavbu nových bytových jednotek a sídlišť pro své zaměstnance. Vzrůstá počet obyvatel města, a také počet žáků základních škol. Musí se organizovat střídavé vyučování.

Tato opatření nebyla příjemná ani pro žáky a učitele a ani pro rodiče. V roce 1958 se podařilo sehnat finanční prostředky na stavbu nové školy se sedmnácti třídami. Typový projekt upravi architekt Wieden z Třebenic a provedení bylo svěřeno Pozemním stavbám n.p. Lovosice. Stavební práce byly zahájeny 10.12.1958. Stavební místo bylo vybráno v prostoru školní zahrady 2.ZŠ (dnešní gymnázium), mezi oběma tehdejšími školními budovami. Plán dokončení byl stanoven na 31.12.1959, práce se však zpozdily, a proto mohla být nová škola otevřena až 1.9.1960. Bylo rozhodnuto, že škola bude slavnostně otevřena spolu s novou budovou 1.MŠ a adaptovanou budovou 4.ZŠ pro 1.-5.ročník ve Všehrdově ulici dne 29.8.1960. Slavnost se konala před školní budovou a předcházel jí průvod městem za účasti žáků, rodičů a hostů.

Prvním ředitelem se stal pan Antonín Barák, který spolu s nově jmenovaným učitelským sborem pro novou školu hodně vykonali.