Školní knihovna

Informace o knihovně, nové knižní tituly

Výpůjční doba

o velkou přestávku v Poradenském a informačním centru

• pondělí – I. stupeň (Kateřina Barthová)
• pátek – II. stupeň (Ing. Eliška Barthová a Kateřina Barthová)

Knihy se půjčují vždy na 1 měsíc.