Děti slavily se školní družinou

Děti oslavily svůj den a loučení se školním rokem. Oslava proběhla v tělocvičně školy, neboť nám počasí nepřálo, ale zábavu jsme si nedali zkazit.

Zažili jsme den plný úsměvů a písniček s Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou. Děti se poutavou formou poučily o některých úskalích etického chování a doslova se vyřádily při hrách a tancích za doprovodu melodických písniček, které Inka pro děti skládá.

Aktivita byla pro všechny děti ze školní družiny, jejich rodiče a blízké. Přestávky v programu využily děti k občerstvení. Pochutnaly si na dobrotách, které pro ně přichystali rodiče a vychovatelky. Po skončení všichni spokojeně a plni zážitků odcházeli domů.

Poděkování patří všem rodičům, kteří se akce zúčastnili a především těm, co přispěli svými dobrotami. Děkujeme.

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.