Oslavili jsme 60 let od založení školy

V září si připomeneme 60 let od slavnostního otevření naší školy. Chystané oslavy byly narušeny anticovidovými opatřeními. Kulaté výročí školy zahájíme v září výstavou ve vestibulu školy, ve které budou zveřejněny dobové fotografie, kroniky i zajímavé učební pomůcky. Výstava bude otevřena pro veřejnost každé pondělí od 14:00 do 16:00 až do konce listopadu 2020.

Na oslavu výročí školy vznikly i zajímavé publikace. První nese název Lovosicko z nebe a vedle jedinečných fotografií Českého středohoří se v ní prezentuje naše škola. Druhou publikaci připravili sami učitelé. Je to velmi pěkný nástěnný kalendář na rok 2021 sestavený z výtvarných prací našich žáků. Vzpomínky bývalých ředitelů a učitelů školy, přehledy vycházejících žáků, dobové fotografie a zajímavosti budou obsahem připraveného almanachu. Kalendář i almanach bude možné si zakoupit v kanceláři školy.

Rok 2020 je pro školu ve znamení 60 let. Tento rok se stane i rokem nových tradic. Poprvé byla udělena Cena ředitele školy a poprvé žáci 9. tříd pracovali na ročníkových závěrečných pracích, jejichž cílem bylo vést žáky k samostatnosti, zodpovědnosti, umět říci svůj názor a prezentovat výsledek své práce před odbornou porotou. I přes výjimečnou situaci spojenou s pandemií koronaviru žáci 9. tříd dotáhli své ročníkové závěrečné práce do zdárného konce.

Každý žák posledního ročníku základní školy si již v září 2019 zvolil téma práce. Témata byla opravdu různorodá a zajímavá, např. Kardiovaskulární systém, Vliv rodiny na kriminalitu dítěte, Dějiny skautingu na Lovosicku anebo Ženy hudební skladatelky.

Na konci června porota vybrala a ocenila nejzdařilejší autory závěrečných prací. Mezi oceněnými byl i žák 9.A Daniel Rambousek. Autor práce o elektronických kytarách ohromil svým výstupem pětičlennou odbornou porotu a v závěru své online prezentace připojil i hudební číslo, kdy na elektronickou kytaru zahrál známé skladby.

Daniel Rambousek se také stal historicky prvním držitelem Ceny ředitele školy. Ocenění získal za mimořádné studijní výsledky, pomoc spolužákům a učitelům po celou dobu studia na naší škole. Cena ředitele školy bude udělena každý rok žákům nebo učitelům za mimořádnou činnost a přínos pro školu.

Přejeme naší škole do dalších let  jen to nejlepší.

                                             

                                                                                                                                            

Tento příspěvek patří mezi Napsali o nás. Uložte si trvalý odkaz.