V srpnu jsme pořádali Vzdělávací dny

2008.pdf (lovosice.com)

Naše škola se zapojila do projektu Asociace školních sportovních klubů  s názvem Vzdělávací dny. Rozhodla se tím zmírnit následky distanční výuky, která celorepublikově probíhala od poloviny března.  Cílem projektu je umožnit žákům si procvičit probrané učivo, upevnit sportovní dovednosti a aktivně strávit volný čas.

Učitelé, rodiče s dětmi přistupovali k distanční výuce velmi svědomitě a zodpovědně. Avšak i přes jednoznačně pozitivní přístup všech zúčastněných nebylo možné prezenční výuku nahradit plnohodnotně.

„Předpokládáme, že hlavně začátek školního roku bude pro některé žáky velmi náročný, a proto jsme uvítali možnost zrealizovat projekt Asociace školních sportovních klubů. Projekt Vzdělávací dny byl nabídnut žákům 1. a 2. tříd, pro které byla distanční výuka obtížnější. V rámci projektu budeme všem zúčastněným žákům hradit oběd, pitný režim, pomůcky na aktivity, popř. jízdné a vstupné v rámci výletů,“ oznámila ředitelka školy Daniela Deusová.

Vzdělávací dny proběhnou v srpnu 10. – 13. 8. a 17. – 20. 8. 2020 od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Pro žáky je připraven bohatý celodenní program. Dopolední část bude vzdělávací a odpolední volnočasová. Z toho každý den budou zařazeny minimálně dvě hodiny pohybových aktivit. V rámci vzdělávacích i volnočasových aktivit žáci zavítají do muzea nebo ZOO. Lektory jsou naši zkušení učitelé 1. stupně.

„Věříme, že Vzdělávací dny žákům pomohou k návratu do režimu běžných školních dnů, které byly před mimořádným opatřením vlády ČR. Zároveň si přejeme, aby Vzdělávací dny pomohly žákům vkročit úspěšně do nového školního roku,“ doplnila Deusová.

Tento příspěvek patří mezi Napsali o nás. Uložte si trvalý odkaz.