2.A a projekt Tělo

Třída paní učitelky Lenky Nerglové pracovala během výuky prvouky ve skupinách. Děti pojmenovávaly části lidského těla.

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.