IT soutěž zná vítěze!

Na konci školního roku 2015/2016 byla vyhlášena soutěž z předmětu informační technologie. Cílem soutěže bylo vytvoření prezentace nebo e-stránek na libovolné téma.

Do soutěže přišlo mnoho pěkných prací a vybrat první tři výherce nebylo vůbec snadné. Po dlouhém vyhodnocování byli nakonec vybráni tito výherci:

  1. Místo: Tomáš Svoboda
  2. Místo: Renda Ševeček
  3. Místo: Petr Bouček

Je ale nutno vyzdvihnout všechny tvůrce a i všechny práce, které zaslouží velikou pochvalu.

Všem děkujeme za předvedené výkony a pěknou reprezentaci školy.

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.