Proběhl adaptační kurz pro žáky 6. tříd Pohodová třída

ZŠ Antonína Baráka úspěšně zrealizovala další z mnoha projektů, tentokrát s názvem Pohodová třída – adaptační pobyt určený žákům 6. tříd s cílem vytvořitv nových třídních kolektivech pozitivní klima a přátelské vztahy mezi žáky.

Žáci se svými třídními učiteli prožili netradiční třídenní pobyt v úštěckém hotelu Racek. Program pobytu byl s velkým časovým předstihem pečlivě a detailně připraven. Důraz byl kladen na seznamovací, týmové a pohybové hry. Nechybělo ani aktivní poznávání města Uštěka a jeho okolí a v neposlední řadě pěší výlet spojený s prohlídkou nedaleké zříceniny hradu Helfenburk.

Žáci tak měli možnost vidět své spolužáky a učitele i v jiném prostředí než je školní lavice. Dostali také příležitost ukázat své schopnosti a dovednosti, které by při běžné výuce zůstaly tajemstvím

Naše škola získala podporu z dotačního programu Ústeckého kraje, který nese název „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016.

Mgr. Michal Kovář, třídní učitel 6. B

Fotogalerie z kurzu si prohlédněte zde: Adaptační kurz 6. tříd 2016

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.