Novinky na ZŠ Antonína Baráka

Prioritou naší školy je vytvotření pozitivního vztahu ke vzdělávání. Toho chceme dosáhnout vzájemnou důvěrou, tolerancí a spoluprací. Škola má v letošním roce vize, které se opírají o strategické pilíře ŠVP – TROJKA – T-tolerance, R-radost, O-osobnost, J-jistota, K-komunikace, A-aktivita. Jsme rádi, že se můžeme aktivně zapojit do projektů EU, MŠMT a do projektů zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání. Novinkou pro školu je zapojení do projektu PROKOM financovaného z EU, který podporuje práci s dětmi vyžadující logopedickou péči.

Nový školní rok 2016/2017 začal na škole opět slavnostním pasováním našich prvňáčků. Nejen pro ně se chce škola více věnovat EVVO – ekologické výchově. Připravujeme v areálu školy naučnou stezku pro naše žáky i širší veřejnost. O již instalovalovaný nový hmyzí domeček pečuje školní družina.

Aktivně hledáme další partnerskou školu v zahraničí, která by pomohla aktivně rozvíjet jazykové dovednosti našich žáků, stejně jako dosavadní partnerská škola v saském Coswigu.

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.