Adaptační kurz 6. tříd

Ve dnech 12. – 14. 9. probíhá adaptační pobyt šestých ročníků v penzionu Mlýn u Máchova jezera. Děti se zde blíže seznamují nejen mezi sebou, ale i se svými třídními učitelkami. Činí tak především formou her a výletů i výtvarných projevů.
Kromě obvyklých i netradičních seznamovacích her jsme hráli i míčové hry, zašli jsme na místní pláž, kde se nám o velkou zábavu postaral písek. Navštívili jsme pohádkový labyrint v dokeském zámku, velmi nás bavila výměna předmětů a co teprve návštěvy na pokojích. Pobyt si velmi užíváme, kéž by byl ještě o něco delší.
 

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.