Modernizace jazykové gramotnosti přírodních věd Lovosicích

Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003741

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v oblastech cizích jazyků, přírodních vědách a ICT. Cílem je rekonstrukce a vybavení jazykové a přírodovědné učebny a dále zkvalitnění připojení k internetu a úprava zeleně ve školní zahradě.

Projekt je spolufinancován evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Tento příspěvek patří mezi Školní projekty a granty. Uložte si trvalý odkaz.