Turistický kroužek byl v History Parku Ledčice a hoře Říp

22.9.2018 se uskutečnil první výlet turistického kroužku, který byl v duchu české historie.

Nejdříve jsme vystoupali na horu Říp. Prohlédli si románskou rotundu a dozvěděli se něco o historii stavby i hory. Pak jsme pokračovali po turistické modré až do Ledčic, kde v History parku na nás čekalo překvapení v podobě archeologie.

Vyzkoušeli jsme si práci archeologa, který hledá a zkoumá historii lidstva. Z výletu jsme přijeli spokojeni a plni nových zážitků a vědomostí.

Výlet je financován z dotačního titulu Ústeckého kraje Volný čas 2018

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.