Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

 AKCE LISTOPAD:

23. listopadu 2017 – TŘÍDNÍ SCHŮZKY A RADA RODIČŮ

15:30 Schůzka Rady rodičů

16:00 Schůzka pro rodiče 9. tříd a ostatních vycházejících žáků

16:00 Třídní schůzky 1. stupně

17:00 Třídní schůzky 2. stupně


INFORMACE – 6. ročník – 2018/2019

Zahájili jsme zápis do 6. tříd. Počet míst je omezen.

Podmínky přijetí

Bližší informace: Mgr. Daniela Deusová, ředitelka školy
e-mail: reditelkadeusova@seznam.cz; zsabaraka@seznam.cz tel.: 416 532 265

Pořadí přihlášek


Volby do Školské rady ZŠ A. Baráka Lovosice 2017

Vážení rodiče a přátelé školy, uplynulo tříleté období školské rady, proto vyhlašujeme volby nové školské rady. Město Lovosice své zástupce deleguje, zbývá zvolit zástupce z řad pedagogů a rodičů žáků.

Vyhlášení voleb – Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole Antonína Baráka v Lovosicích.

Termín voleb: 18.12.2017 od 8:00 do 17:00 hod.

Podání návrhů: 13. – 23.11.2017

Místo konání voleb: Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady Pionýrů 361/4

Složení rady: Školská rada má 6 členů – 2 volí zastupitelstvo, 2 pedagogičtí pracovníci, 2 zákonní zástupci žáků

Způsob volby: Člena školské rady volí oprávněné osoby (pedagogičtí pracovníci školy, zákonní zástupci žáků) z navržených kandidátů tajnou volbou podle článku III. volebního řádu. Oprávněný volič zakroužkuje na volební listině max. 2 kandidáty a odevzdá do volební schránky nebo pošle v zalepené obálce po dítěti. Volební komise určená ředitelkou školy zpracuje výsledky voleb a určí pořadí kandidátů. Další ujednání se řídí řádem školské rady, který vydalo Město Lovosice, Školní 2, dne 1.11.2005, č.j. 480/2005.


Novinky

Den nevidomých v lovosické knihovně

Ve středu proběhla beseda ke Dni nevidomých v lovosické knihovně, které se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd. Všichni tak mohli vyslechnout příjemné povídání a zajímavé informace týkající se vodících psů a nevidomých lidí. Fotografie z akce jsou zde: Den … >>>

Úspěch v krajském kole logické olympiády

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o … >>>

Televizní reportáž o rekonstrukci fasády

Práce na zateplení a fasádě základní školy Antonína Baráka jsou dokončené. Škola konečně získala důstojný kabát. Rekonstrukce opláštění se týkala hlavní budovy. Zateplil se železobetonový skelet školy, opravilo se vnější schodiště, zábradlí, střešní krytina a došlo k výměně klempířských prvků … >>>

Veselá věda v Lázně Mšené – 4.A a 5.A

Žáci 4.A a 5.A se zúčastnili charitativní vědecké show v obci Mšené – lázně. Z výtěžku vstupného tak částečné pomohli dvěma nemocným chlapcům, kteří to aktuálně potřebují. Díky této akci mohli žáci nahlédnout do světa vědy a chemie. Ředitelka ZŠ … >>>

Zábavná škola 2017

Ve středu 8. listopadu proběhla další z mnoha našich akcí nejen pro předškoláky. Celá škola se proměnila v pohádku. Děti tak zavítaly do královských komnat, pekla či dračí sluje. Nechyběli ani vodníci, Malá čarodějnice s havranem Abraxasem a ježibaby. Do … >>>

Vydařené soustředění dramatického kroužku

Motto: Samá práce a žádná hra dělá z Honzy hlupáka /anglické přísloví/ Soustředění dramatického kroužku se již po druhé konalo ve dnech 3. – 5. listopadu v hotelu Racek v Úštěku. Při různých hrách a cvičeních si malí herci a … >>>

Den zvířat 2017

Ve čtvrtek 2. listopadu mohli žáci naší školy přinést z domova domácí mazlíčky a představit je svým spolužákům. Ve vestibulu školy se objevilo mnoho morčat, králíčků, křečků, hadů, pavouků, strašilek, andulek….. Fotografie jsou zde: Den zvířat 2017

Projekt Halloween v 5.A

31. října si žáci 5.A užívali výuku v duchu Helloweenu. Vyučování probíhalo netradičně v maskách. Žáci nejprve vyhledávali informace na internetu a poté dle fantazie tvořili projekt na velký arch papíru. Prázdnou plochu zaplnili informacemi, které si sami vyhledali, a … >>>

Pomozte nám společně realizovat projekt Interaktivní hřiště

Vážení rodiče a přátelé školy, rozhodli jsme se Vás požádat o podporu při realizaci projektu Interaktivní hřiště. Rádi bychom pro naše malé i velké školáky vybudovali venkovní interaktivní hřiště. Pro tento projekt hledáme sponzory. Nejnižší možný příspěvek není stanoven, necháváme … >>>

Úspěchy v soutěži Podzimní poznávání rostlin 2017

Oblastní muzeum v Litoměřicích pořádalo tradiční soutěž Podzimní poznávání rostlin. Akce se zúčastnilo 93 žáků z 10 škol okresu Litoměřice. Naši žáci se umístili na skvělých předních místech! kategorie 4. tříd: 1. místo Eduard Prokeš kategorie 7. tříd: 3. místo … >>>