Školní vzdělávací program „TROJKA“

T – tolerance, R – radost, O – osobnost, J – jistota, K – komunikace, A – aktivita

Naše škola ZŠ A. Baráka, která je školou výběrovou, je zaměřena převážně na rozvoj jazykové gramotnosti, na rozvoj počítačové komunikace, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Naším cílem je velmi dobře připravit naše žáky pro budoucí život a zaměřit se na dobrou spolupráci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Po telefonické domluvě nás můžete kdykoli navštívit.

Pro žáky a rodiče máme NOVĚ zřízenou E-PORADNU.

Milí žáci,

věříme, že jste si dostatečně odpočinuli a načerpali nových sil. Na společné setkání se těšíme ve čtvrtek 1. září 2016.

Během prázdnin jsme opravili všechny následky havárie vodovodního potrubí, vymalovali jsme některé třídy a chodby, položili jsme nové linoleum. Nakoupili jsme také nové učebnice a pomůcky, nové školní lavice a židle. Podařilo se nám získat grant od Českých Lesů a.s. v hodnotě 35 000,-Kč na nové přírodopisné pomůcky!

První školní den si přineste: psací potřeby, zápisník a zámek na školní šatní skříňku (2 klíčky – 1 podepsaný klíč dej třídnímu učiteli – pro případ ztráty apod.). Noví žáci si přinesou tašku na učebnice.

Definitivní seznamy žáků 6. tříd budou zveřejněny od čtvrtka 25. 8. na vývěsce školy.

 Přejeme všem žákům úspěšné zahájení školního roku 2016/2017.


Pomozte nám společně realizovat projekt Interaktivní hřiště

pexeso

Vážení rodiče a přátelé školy, rozhodli jsme se Vás požádat o podporu při realizaci projektu Interaktivní hřiště. Rádi bychom pro naše malé i velké školáky vybudovali venkovní interaktivní hřiště. Pro tento projekt hledáme sponzory.
Nejnižší možný příspěvek není stanoven, necháváme zcela na Vás, jestli a jak nás podpoříte.
Bližší informace naleznete zde: informace hřiště
Jestliže jsme Vás projektem oslovili, prosím kontaktujte ředitelku školy Mgr. Danielu Deusovou.


Novinky

Hledáme učitele s aprobací M, F a ICT

ZŠ Antonína Baráka Lovosice hledá od 2. pololetí školního roku 2016/2017 kvalifikovaného učitele nebo studenta pedagogické fakulty, nejlépe s oborem M – F – ICT. Nabízíme částečný až plný úvazek v příjemném prostředí. Bližší informace na telefonním čísle 416 532 … >>>

Vybudujte s námi společně interaktivní hřiště!

pexeso
Vážení rodiče a přátelé školy, rozhodli jsme se Vás požádat o podporu při realizaci projektu Interaktivní hřiště. Rádi bychom pro naše malé i velké školáky vybudovali venkovní interaktivní hřiště. Pro tento projekt hledáme sponzory. Nejnižší možný příspěvek není stanoven, necháváme … >>>

Bezpečná škola

V rámci projektu „BEZPEČNÁ ŠKOLA“, kde je snahou hlavně bezpečnost našich dětí, a také učitelského sboru, je na naší škole umístěn docházkový kamerový systém. Zavedením tohoto systému si budeme upravovat návštěvy rodičů ve škole a vyzvedávání dětí ze školní družiny … >>>

Ústecký kraj podpořil naše projekty. Celkem jsme pro naše žáky získali 58 000 Kč.

Naše škole získala finanční podporu ze dvou dotačních programů Ústeckého kraje. „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016“ Projekt Adaptační kurz 6. tříd – Pohodová třída 20 000,- Kč „Volný čas 2016“ Projekt Poznáváme nejen Ústecký kraj 38 000,-Kč – … >>>

Podpořte náš projekt otevřené knihovny

Na Základní škole Antonína Baráka Lovosice jsme školní rok zahájili novým projektem s názvem Otevřená knihovna. Tímto projektem chceme zvýšit čtenářskou gramotnost a vytvořit společenství čtenářů. Cílem je vytvořit školní veřejnou knihovnu, kde si mohou žáci bezplatně zapůjčit knihu, kterou … >>>

Získali jsme další finance z dotace – 263 008 Kč

Náš projekt „Podpora technických dovedností“, který jsme v rámci  výzvy č. 57 předložili v srpnu MŠMT,  úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. Díky tomu jsme získali dotaci ve výši 263 008,- Kč, kterou použijeme především na lepší … >>>

Získali jsme 634 479 Kč

Na základě Výzvy č. 56 MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme vytvořili projekt „Komunikativní škola“. Projekt byl MŠMT přijat. Získali jsme dotaci v celkové výši  634 479,- Kč, z níž budeme moci uhradit nákup knih na podporu zavedení Čtenářských … >>>

Sbíráme PET víčka

Celá základní škola se letos zapojila do sběru a třídění PET víček. Jsme rádi, že můžeme tímto způsobem podpořit charitativní projekty podpory nemocných dětí!