Informace o zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení zákonní zástupci uchazečů do budoucích 1. tříd, děkujeme všem předškolákům a jejich rodičům za zájem o zápis do našich budoucích tříd.

Velmi si vážíme Vaší důvěry a mrzí nás, že z kapacitních důvodů nemůžeme přijmout všechny zájemce.

PŘEHLED ŽÁDOSTÍ – ZÁPIS DO 1. TŘÍD – ŠKOLNÍ ROK 2024/ 2025

Počet přijatých žádostí 74
Počet odkladů 6
Počet žádostí s neuzavřeným odkladem 5
Počet neuzavřených žádostí o zápis do 1. ročníku 1
Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku 48
Počet žádostí přeřazených na jinou školu 14

Postupovali jsme dle stanovených kritérií: 1. spádovost, 2. losování. Neveřejné losování proběhlo za přítomnosti členů Školské rady, ve které jsou zvolení zástupci pedagogických pracovníků, rodičů a zřizovatele školy.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, podle ustanovení § 46, §165, odst. 2 e), zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a rozhodla takto:

Anonymizované výsledky zápisu 2024

Oficiální dokument o přijetí dítěte do prvního ročníku Vám předáme na první informační schůzce pro rodiče budoucích žáků 1. tříd.

Rozhodnutí o nepřijetí žáka do 1. ročníku pošle škola zákonnému zástupci poštou do vlastních rukou.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad v Ústí nad Labem.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na telefonní číslo 416 532 265 nebo pište na email: daniela.deusova@zsabaraka.cz, či alena.ptackova@zsabaraka.cz.

Soubory ke stažení

anonymizovane-vysledky-zapisu-2024.pdf (94 KB)

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.