OP JAK

Základní škola je zapojena do projektu z Operačního programu Jan Amos Komenský, a to Šablony pro ZŠ a MŠ I, který volně navazuje na předchozí projekt Šablony III. Délka trvání projektu je od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025.

Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005638 Škola pro život

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Přehled šablon, do kterých je škola zapojena:

Personální podpora 

  • Školní asistent ZŠ
  • Kariérový poradce ZŠ

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD

Podpora inovativního vzdělávání žáků 

  • Inovativní vzdělávání žáků v ŠD

Tento příspěvek patří mezi Novinky, Školní projekty a granty. Uložte si trvalý odkaz.