Záložka do knih spojuje

Letos se naše škola účastnila již po několikáté mezinárodního projektu nazvaného „Záložka do knihy spojuje školy“, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven.

Cílem projektu je podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím záložek do knih. Ke spolupráci nám byla vybrána ZŠ Clementisova z Kysuckého Nového Města.

Děti z 2. – 5. tříd pod vedením učitelů vytvořily různými výtvarnými technikami záložky do knih na téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“. Po vzájemné dohodě se slovenskou školou jsme si pak vzájemně poslali 100 nejhezčích záložek.

Jsme rádi, že jsme se do projektu opět zapojili. Na obou stranách mají žáci ze záložek velkou radost a už zdobí jejich knihy.

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.