Úspěchy ve školním roce 2013/2014

Z mnoha úspěchu žáků na naší škole vybíráme:

Velké úspěchy naší školy!

Violka Veitová  z 2.A získala 2. místo ve výtvarné,  celorepublikové soutěži vyhlášené ministerstvem zemědělství „Víš co jíš“.  Obrázek byl oceněn 2. místem z 2500 výtvarných prací!


 
Kateřina Puldová, Monika Helclová ze 7.A a Violka Veitová  z 2.A získaly 2 x 1. místo a 2. místo ve výtvarné,  celorepublikové soutěži vyhlášené ministerstvem vnitra „Svět očima dětí“. V této soutěži, která je zaměřena na prevenci rizikového chování dětí, jsme zvítězili již po osmé.

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.