Soutěž Prostřeno!

Během společenskovědního semináře si žáci zkusili uvařit celé menu. Podobně jako ve známé soutěži Prostřeno!

 

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.