Mineralogem ve 4.B

Povrch naší planety tvoří minerály a horniny. Tak se to žáci učí. Ale co je hornina a co je minerál? Jaký je mezi nimi rozdíl a je vůbec nějaký rozdíl? Jak vypadá minerál a jak vypadá hornina? Je tato neživá příroda měkká nebo tvrdá? Kde je mohu horniny a minerály nalézt?

       Přesně na tyto otázky si dnes v hodině přírodovědy odpověděli žáci ze 4.B. Během vyučování se stali mineralogem – vědcem, který zkoumá minerály a horniny. Připravili si 10 vzorků – pomocí kartiček zjistili, že horniny jsou tvořeny z více minerálů a minerál se vykytuje samostatně –  že: žula je hornina a je složena ze tří minerálů slídy, živce a křemene,  –  že: sůl kamenná je nerost, který lidé využívají jako přísadu do jídel, – že: vápenec je pevná hornina využívaná k výrobě vápna a těží se v Čížkovicích, že : černé a hnědé uhlí jsou horniny používané k výrobě tepla a jako surovina pro energii.  Už ví, kam patří živec, slída, magnetit, pískovec a křemen.Dokázali i určit tvrdost jednotlivých vzorků pomocí laboratorního sklíčka.

Až půjdou na procházku a uvidí pěkný “kámen”, určitě si na své badatelské počínání vzpomenou.

Všichni pracovali s ohromným zaujetím, svůj úkol zodpovědně splnili a již nyní se těší na další bádání.

                                                                  Mgr.Helena Bušková

Minerály ve 4.B

        

 

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.