OPVV Šablony III – personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ

Šablony III

V rámci projektu Šablony III jsme zapojeni do aktivit: 

3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ 

Školní asistent vykonává např. následující činnosti: 

Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči. Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat. Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Poskytuje např. organizační činnosti při zajištění školního stravování pro žáky. Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování.

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

3.II/13 Projektový den mimo školu

 Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi. Projekt musí probíhat mimo školní prostředí, podle tematického zaměření projektového dne např. v kulturní/vědecké/státní/umělecké/historické či jiné instituci, ve firmě, nebo na jiném místě, kde lze využít praktické znalosti odborníka z praxe.

Tento příspěvek patří mezi Školní projekty a granty. Uložte si trvalý odkaz.