Digitalizace školy

Národní plán obnovy

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá
na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení
a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Cílem digitalizace je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro
rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Cílem digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve
vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení

MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU

Tento příspěvek patří mezi Školní projekty a granty. Uložte si trvalý odkaz.