6. A v Městské knihovně v Lovosicích

Ve čtvrtek 22. listopadu se žáci 6. A ZŠ A. Baráka vydali do Městské knihovny v Lovosicích, kde je očekávala s bohatým programem milá knihovnice paní Dostálová. Během dvou hodin v knihovně si žáci vyprávěli o knihách, seznámili se s novými autory, učili se vyhledávat v knihovně informace.

Knihovnu šesťáci poznali ale i jako místo kulturního dění v Lovosicích. Prohlédli si právě probíhající výstavu lovosických výtvarnic. Vyslechli si mnoho zajímavostí o historii budovy a jejích původních majitelích.

Návštěva se žákům velice líbila, svědčí o tom i nově vyplněné přihlášky do knihovny.

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.