5.A poznávala sousední státy ČR

4. dubna se v 5.A konal projektový den na téma Sousední státy České republiky.

Toto téma je součástí učiva vlastivědy. Žáci ve skupinkách vyhledávali informace na internetu a v učebnicích, poté vše zpracovali na velký formát papíru.

Nakonec celou práci představili ostatním spolužákům a vše celkově zhodnotili.

Fotografie z projektu

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.