Získali jsme dotaci ze Státního fondu ŽP

Ze Státního fondu životního prostředí ČR jsme získali dotaci 188.182,- Kč.

Ze Státního fondu životního prostředí ČR jsme získali z Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší finanční prostředky ve výši 188.182,- Kč.

Žáci z 2.B, 3.AB, 4.AB se v rámci tohoto projektu zúčastnili devítidenních ozdravných pobytů.

Cílem našeho projektu „Příroda a zdravý životní styl prohlubuje přátelství II“ je zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí u žáků.

Tento příspěvek patří mezi Školní projekty a granty. Uložte si trvalý odkaz.