Zprávy z ozdravného pobytu 2.B, 3.B a 4.B v Čenkovicích

1.4. sobota – Děti dojely kolem 17:20 na místo pobytu.

2. 4. neděle – Hezký den. Dnes jsme vstali do slunného, ale chladného rána.  Děti začaly psát své deníčky, které  je budou provázet celý pobyt. Zapsaly si zážitky z prvního dne a připravují  se na dopolední poznávání okolí.

Dopoledne – děti poznávaly rostliny a seznamovaly se s mapou. Před obědem si i trochu zasportovaly. Odpoledne je čeká poznávání lesů  se skřítkem Stromovousem. Po večeři děti završily tém les skupinovými soutěžemi, kde si ověřily své vědomosti a pobavily se při skládání puzzle s jehličnatými stromy. Těšily se na vyhodnocení nejhezčího domečku pro skřítka Stromovouse.

3. 4. pondělí

Pondělní počasí nám nedovolilo podniknout celodenní výlet na Suchý vrch, proto jsme se rozhodli dopoledne věnovat celoškolnímu  projektu Týden boje proti kouření.  Během do schodů a závodu v dřepování jsme tak podpořili nekuřáky.  Besedovali jsme o škodlivosti kouření. ODPOLEDNE jsme procházkou došli na Bukovou horu, kde jsme viděli zbytky sněhu. Po cestě děti určovaly  druhy stromů a jarních květin.  Orientovaly se dle turistických značek a plnily různé soutěže.

4. 4. úterý

Dnešní odpolední procházka se skřítkem Čenkovičkou byla zaměřena na faunu a flóru v okolí čenkovického potoka.

Děti rozeznávaly stromy podle struktury jejich kůry, objasnily si, co je přírodní památka. Zapojili jsme i trochu matematiky. Děti si zkusily odhadnout obvod stromů, šířku čenkovického potoka a krokovaly vzdálenosti mezi turistickými značkami.

Úterní odpoledne jsme věnovali sportovním aktivitám, děti hrály turnaj v odbijené, soutěžily v hodu na cíl a zopakovaly si základy první pomoci v terénu.

5. 4. středa

Dnešní mlhavé dopoledne nás stejně neodradilo od vycházky do lesa, kde děti si zasoutěžily ve stavbě nejvyšší mohyly ze šišek. Cestou jsme si prohlédli horské stavby a kochali se krásou hor. Odpoledne jsme navštívili výrobu ručního papíru ve Velkých Losinách, kde si děti v muzeu prohlédly historické exponáty a ukázku provozu.

6.4. čtvrtek

Počasi na horách je vskutku nevyzpytatelné. Dopoledne jsme podnikli krátkou procházku v okolí areálu. Děti si také vyzkoušely šifrování vzkazů a rozluštily program dnešního odpoledne. Tato činnost je velice zaujala a navzájem si vymýšlely šifrované vzkazy pro ostatní skupiny. Odpoledne bylo věnováno knize. Jelikož jsme se nemohli zapojit do letošní Noci s Andersenem, uspořádali jsme v tomto duchu dnešní odpoledne. Besedovali jsme o H. Ch. Andersenovi a nezapomněli jsme ani na letošní téma Noci, jímž byl Čtyřlístek. Děti plnily kvízy, tvořily si svůj vlastní komiks a prostor dostalo i představení jejich vlastní knihy.

7.4. pátek

Páteční dopoledne děti strávily hudebním zábavným programem. Vyzkoušely si hudebně pohybové hry a soutěžily v čenkovické Super Star. Odpolední program ve vojenském muzeu v Králíkách se dětem velmi líbil. Především chlapci byli nadšeni ze zbraní a vojenských automobilů. Tento den byl završen tématickým ztvárnění skřítka Militárka a vojenské techniky.

8.4. sobota

Poslední den pobytu dopoledne děti hledaly poklad. Plnily úkoly související s celotýdenním programem. Odpolední procházkou jsme došli na Hanesovu vyhlídku s kouzelnou zvoničkou. Pobyt jsme završili karnevalovou diskotéku a vyhodnocením pobytu.

9.4. neděle – návrat kolem 13h.

Fotografie si můžete prohlédnout zde: Ozdravný pobyt 2.B, 3.B a 4.B

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.