Známe vítěze soutěže O korunky svatého Václava

Téměř po dobu 2 týdnů hráli žáci 1. stupně hru „O korunu sv. Václava“. Soutěžili se svými spolužáky o největší počet nasbíraných korunek. Ty dostávali za aktivitu v hodině, pěkné chování, pomoc spolužákům a za práci ve všech hodinách (skupinové hry, práci ve dvojicích…).

Vítěz z každé třídy (s největším počtem korunek) získal při vyhlášení výsledků korunku a sladkou odměnu v tělocvičně školy.

Vítězové hry „O korunu sv.Václava“

PT – Eva Rychtárechová

1. A – Kateřina Dlouhá                                            1. B – Ivan Rybjanský

2. A – David Steif                                                     2. B – Kateřina Gutová

3. A – Jakub Salač                                                    3. B – Adéla Holubová

4. A – Marie Vacková                                               4. B – Barbora Veselá

5. A – Vojtěch Černý                                                5. B – Tereza Dlouhá

Všem výhercům gratulujeme!

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.