Získali jsme dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz 

Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz

Ze Státního fondu životního prostředí ČR jsme získali z Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší finanční prostředky ve výši 294 000,- Kč.

Celkem 140 žáků 1. stupně se v rámci tohoto projektu zúčastní sedmidenních ozdravných pobytů.

Cílem našeho projektu „Příroda upevňuje přátelství“ je zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí u žáků.

 

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.