Zapojili jsme se do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“

V měsíci září a říjnu se naše škola účastnila mezinárodního projektu nazvaného „Záložka do knihy spojuje školy“, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven.

Cílem projektu byla podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím záložek do knih. Na základě přihlášek byly z českých a slovenských škol vytvořeny dvojice podle typu a počtu přihlášených žáků. Naší škole byla přidělena Základní škola Skároš.

Děti z 2. B, 3. A, 3. B a 4. B pod vedením učitelů vytvořily různými výtvarnými technikami záložky do knih na téma „Moje oblíbená kniha“ a vyměnily si je s partnerskou školou. Po vzájemné dohodě se slovenskou školou bylo z naší školy posláno 36 nejhezčích záložek.

Doufáme, že se budou našim slovenským kamarádům líbit. A už se těšíme na jejich záložky!
záložka

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.