Žáci ze společenskovědního semináře navštívili prvňáčky

V rámci projektu o zdravém životním stylu žáci poučili prvňáčky o nebezpečí kouření.

Žáci učí prvňáčky zdravému životnímu stylu

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.