Žáci ve společenskovědním semináři bojují proti kouření

Podporujeme zdravý životní styl! Žáci 6. tříd se seznamují s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu. Dovídají se o tom, co je zdravé, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a účinné prevenci.

Hlavním cílem projektu je snaha o to, aby děti kouřit vůbec nezačaly.  NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT!

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.