Výsledky – zápis do 1. tříd – školní rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupci uchazečů do budoucích 1. tříd, velmi si vážíme Vaší důvěry a mrzí nás, že jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout všechny zájemce.

Oficiální dokument o přijetí dítěte do prvního ročníku si můžete od 11. 5. 2023 vyzvedávat na sekretariátu školy, a to každý pracovní den od 7 do 14 h.

Rozhodnutí o nepřijetí žáka do 1. ročníku pošle škola zákonnému zástupci poštou do vlastních rukou.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad v Ústí nad Labem.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na telefonní číslo 416 532 265 nebo pište na email: daniela.deusova@zsabaraka.cz, či alena.ptackova@zsabaraka.cz.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, podle ustanovení § 46, §165, odst. 2 e), zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 a rozhodla takto:

Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ) (1)

 

Soubory ke stažení

anonymizovane-vysledky-zapisu-zs-1.pdf (96 KB)

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.