Výsledek voleb do Školské rady Základní školy A. Baráka v Lovosicích

Dne 18. prosince proběhlo 2.kolo voleb členů do Školské rady Základní školy A. Baráka v Lovosicích z řad zákonných zástupců žáků. Celkem bylo odevzdáno 10 volebních lístků, jednotliví kandidáti obdrželi hlasy takto:

Jan Ptáček , 7 hlasů

Naděžda Křtěnová, 1 hlas

Iva Šumová, 3 hlasy

Denisa Oudová , 7 hlasů

Petra Chládková, 1 hlas

Členy školské rady z řad zákonných zástupců tak byli zvoleni:

Jan Ptáček

Denisa Oudová

Z řad pedagogů základní školy byly zvoleny:

Mgr. Markéta Dvořáková

Mgr. Lucie Kekrtová

Za správný průběh voleb zodpovídala volební komise :

Mgr. Marcela Seyfrydová

Mgr. Marcela Ušáková

Poslední dva členy školské rady jmenuje zřizovatel.

Děkujeme všem kandidátům za ochotu pracovat pro školu ve školské radě a zároveň bychom chtěli poděkovat končící školské radě za práci, kterou ve svém funkčním období odvedla.

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.