Úspěch v krajském kole logické olympiády

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Naši školu v krajském kole reprezentoval žák 6. třídy František Krejza. Vybojoval krásné 44. místo. Gratulujeme mu a děkujeme mu za zdařilou  reprezantaci školy.

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.