Týden boje proti kouření ve 3.B

V rámci Týdne boje proti kouření žáci třídy 3. B besedovali o škodlivosti kouření a jeho následcích. Připraveny pro ně byly nejen ukázky videí, ale také znalostní kvíz a skupinová výtvarná práce.

Všichni přítomní získali diplom za účast na této akci.

Týden proti kouření ve 3.B

DSC00628

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.