Turistický kroužek navštívil Litoměřice

V sobotu 22.4. zavítal náš turistický kroužek do Litoměřic. Děti navštívily Galerii loutek a historické sklepy. Prohlédly si i výstavu o stavebnici Merkur.

Výstava představila část sbírky pana Jiřího Mládka, celosvětově největšího sběratele stavebnice Merkur, a seznámila návštěvníky s českými výrobci kovových stavebnic v období po 1. sv. válce. Nejvíce pozornosti bylo věnováno stavebnici Merkur, která měla to štěstí, že přežila neblahá válečná a poválečná léta a stala se fenoménem.

Fotografie z výletu jsou zde: Turisté v Litoměřicích

 

 

 

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.