Další výlet turistického kroužku

Turistický kroužek navštívil v sobotu 14. listopadu Komáří vížku a prohlídkovou štolu Starý Martin.

Výlet byl financován z Dotačního titulu Ústeckého kraje Volný čas 2015. A fotografie naleznete zde: Komáří vížka.

symbol_logo(3)

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.