Třídíme odpad!

Jako každý rok, tak i v letošním školním roce se zapojila naše škola do třídění odpadu.

Sbíráme PETlahve, starý papír a víčka. Rovněž mohou žáci do speciálních kontejnerů odevzdat vybité baterie.

Nejlepší sběrači na konci školního roku pojedou na zajímavý výlet!

Tento příspěvek patří mezi Pomáháme. Uložte si trvalý odkaz.