Ročníkové práce 9. tříd obhájeny

Stomatologie, házená, vysokorychlostní trať v České republice, slavní matematici starověkého světa, psychofarmaka, Československo po 2. světové válce a přírodní jedy – to byla témata letošních ročníkových prací.
Naši deváťáci dnes obhájili své závěrečné ročníkové práce, ve kterých předvedli, jak umí vyhledávat, třídit, zpracovávat, vyhodnocovat a prezentovat informace.
Závěrečné práce jsou pro žáky 9. tříd dobrovolné. Žáci si sami zvolí téma práce a vyberou si také svého učitele, konzultanta.
Letošní témata byla opravdu velmi rozmanitá! Všichni žáci dokázali, že své téma umí uchopit originálním a zajímavým způsobem a graficky ho zpracovat, popř. vyřešit nějaký problém, zamyslet se, položit si otázky, najít odpovědi, vyvodit závěr, podělit se s ostatními o své poznatky.
To všechno jsou dovednosti potřebné k dalšímu studiu a pro budoucí pracovní i osobní život.

Všichni zúčastnění žáci si zaslouží velké poděkování. Zhodnotit, kdo byl nejlepší, bylo velmi obtížné. Nakonec odborná porota složená z učitelů různých předmětů, rozhodla a udělila tato ocenění:
1. místo Leona Šleierová
2. místo Kateřina Vorlíčková
2. místo David Kunovjánek
3. místo Theodor Jelínek

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.