Školní kolo recitační soutěže

V měsíci únoru proběhlo školní kolo v recitaci. Přihlášení žáci I. stupně se velmi pečlivě a zodpovědně připravovali. Bylo velmi obtížné vybrat ty „nejlepší“ recitátory, kteří nás budou reprezentovat na okresní přehlídce. V I. kategorii ze školního kola postoupila děvčata třetích tříd Barbora Zavadilová a Karolína Scheinerová, v II. kategorii  žáci páté třídy Štěpán Belžík a Antonín Ptáček.

Okresní přehlídka dětských sólových recitátorů se uskutečnila 19. března v Litoměřicích. V Základní umělecké škole v Litoměřicích se sešlo mnoho mladých recitátorů – naši mladí umělci se neztratili a ve svých kategoriích předvedli opravdu hodnotný přednes. Vždyť naše Karolínka Schneinerová byla ohodnocena jako náhradník postupu do krajské přehlídky dětských recitátorů. Všichni účastníci sklidili velký potlesk a za své recitační umění si odnesli pamětní listy. Věříme, že svůj vztah k básním a recitaci budou i nadále prohlubovat a naši školu reprezentovat i v dalších ročnících.

Děkujeme všem třídním učitelům za obětavou a příkladnou pomoc při realizaci školního kola recitace, za výběr kvalitních textů a přípravu sólových recitátorů.

Mgr. Helena Bušková

Okresní kolo soutěže v recitaci

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.