Projekt Den zvířat na 1. stupni

V pátek 2. října probíhal na 1. stupni projekt „DEN ZVÍŘAT“. Tento rok se žáci seznamovali se zvířaty ze ZOO🦏. Každá třída si nakonec vybrala jedno zvíře a vytvořila „KRYCHLI“. Každá krychle obsahuje informace k danému zvířeti. Všem se práce moc povedla, co myslíte?

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.