Podpořte náš projekt otevřené knihovny

Na Základní škole Antonína Baráka Lovosice jsme školní rok zahájili novým projektem s názvem Otevřená knihovna. Tímto projektem chceme zvýšit čtenářskou gramotnost a vytvořit společenství čtenářů.

Cílem je vytvořit školní veřejnou knihovnu, kde si mohou žáci bezplatně zapůjčit knihu, kterou po přečtení vrátí nebo přinesou jinou.

Vše je založeno na dobrovolnosti a ochotě poskytnout knihu k přečtení i někomu jinému, bez jakýchkoliv průkazek a záznamů o výpůjčce.

Každý se může stát vkladatelem a každý se může zapojit do tohoto knižního koloběhu jako čtenář. Nezáleží na žánru, druhu, stylu nebo přebalu knihy. Nezáleží na jejím stáří, jazyce, složitosti nebo jednoduchosti. Jedinou podmínkou je vůle poskytnout knihu bezplatně do dalšího oběhu a jediným profitem je možnost půjčit si knihu od jiného vkladatele.

Základní myšlenkou je knihy neskladovat, ale po přečtení je opět vrátit na původní místo tak, aby si knihu mohl půjčit a přečíst další zájemce.

K půjčení se neváže žádná registrace, žádné poplatky, jen osobní odpovědnost a svědomitost.

Máte doma přečtenou knihu a zabírá Vám doma místo? Dostali jste darem knihu, která Vás příliš neoslovila? Nebo se naopak chcete podělit a umožnit krásný zážitek z knihy i někomu jinému? Je to kniha vhodná pro dětského čtenáře?

Darujte ji prosím naší školní veřejné knihovně. Přijímáme knihy pouze v dobrém stavu – čisté a neroztrhané.

Našim mottem je:
Půjč si knihu – Přečti – Vrať ji nebo přines jinou.
Tento příspěvek patří mezi Školní projekty a granty. Uložte si trvalý odkaz.