Peklo s turistickým kroužkem

Turistický kroužek se vydal vlakem do obce Zahrádky. Odtud jsme vyrazili do Národní přírodní památky PEKLO u České Lípy. Je to místo, kde teď na jaře kvetou koberce bledulí jarních, které nás provázeli celou cestu. Mohli jsme obdivovat lidovou architekturu jako z pohádky v osadě Karba. Dál se cesta  postupně svažovala k Robečskému potoku. Z obou stran nás obestoupily pískovcové stěny. Děti se s nadšením zastavily na Kozí farmě a potěšily se s malými kůzlátky. Na vyznačeném stanovišti pro ohniště jsme opekli buřtíky a odpočívali.
 Po cestě Peklem jsou ve skalách různé průlezy a skalní tunely, okolo potoka jsou mokřady, a tak jsme chodili po dřevěných chodnících a přes dřevěné můstky.
Domů jsme dorazili sice unaveni, ale se spokojeným výrazem ve tváři. Tak co nám připravíte na příští výlet?

 

Turistický kroužek v Pekle

 

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.