Osmáci procvičovali minulý čas v angličtině

Dnes jsme v 8.A měli tzv. tandemovou výuku angličtiny. Obě skupiny spojily své síly a statečně plnily úkoly, které jsme si na ně my, zákeřné učitelky, vymyslely. A protože nám přálo počasí, přesunuli jsme se ven. Prvním úkolem bylo nalézt všech 10 po parku rozvěšených kvízových otázek a z nabídky vybrat gramaticky správnou odpověď. V případě všech 10 správných odpovědí žákům vyšla tajenka. Za odměnu následoval úkol č. 2 ☺️– vybrat si jednu z rozvěšených 10 vět a na jejím základě vymyslet napínavý příběh v minulém čase. Úspěšné skupiny, které zvládly splnit oba úkoly, si vysloužily jedničku a sladkou odměnu.

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.