Originál nebo vlastní verze?

6.B navštívila Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, kde si prohlédla výstavu s názvem Originál nebo vlastní verze?

Program je zavedl do krajiny z pohledu poutníků a výletníků. Žáci také sledovali rozvoj měst a změnu venkovské krajiny.

V závěru projektu se žáci pokusili v duchu 19. století dokreslit  malou část obrazu. Své výtvory pak konfrontovali s originály.

Projekt Originál nebo vlastní verze?

 

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.