O korunu svatého Václava

Téměř po dobu 2 týdnů hráli žáci 1. stupně hru „O korunu sv. Václava“. Soutěžili se svými spolužáky o největší počet nasbíraných korunek. Ty dostávali za aktivitu v hodině, pěkné chování, pomoc spolužákům a za práci ve všech hodinách (skupinové hry, práci ve dvojicích…).

Vítěz z každé třídy (s největším počtem korunek) získal při vyhlášení výsledků korunku a sladkou odměnu v tělocvičně školy.

Fotografie z vyhlášení si můžete prohlédnout zde: O korunu sv. Václava

Vítězové hry „O korunu sv.Václava“

1. A Lukášek Oplt
1. B Jan Vaněk
2. A Tereza Pavelková
2. B Barbora Masáková
3. A David Steif
3. B Oliver Kovařík
4. A Amaly Nytlová
4. B Kateřina Šmrhová
5. A Michaela Marcínová
5. B Jiří Paur

Všem vítězům gratulujeme!!!

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.